- Enhver kombattant, som har overgivet sig eller er taget til fange, skal uanset nationalitet, race, religion, tro, køn og rang behandles humant, beskyttes og respekteres.

- Krigsfanger må under ingen omstændigheder dræbes eller udsættes for fysisk eller psykisk vold eller tortur.

- Krigsfanger må ikke udsættes for ydmygende behandling og har ret til tilstrækkelig mad og drikke samt medicinsk behandling.

- En krigsfange har kun pligt til over for fjenden at oplyse navn, rang, fødselsdato og militært tjenestenummer.

- Den Internationale Røde Kors Komité har ret til at besøge krigsfanger.

- Retssager mod krigsfanger skal overholde grundlæggende retningslinjer for en retfærdig rettergang.

- Krigsfanger skal sendes hjem, så snart de fjendtlige handlinger ophører. Alvorligt sårede og syge skal ligeledes hjemsendes.