Rumænien: Korruption, udvandring og social utryghed

Politikere i håndjern er ikke noget særsyn i Rumænien. De seneste år er landet blevet ramt af flere skandaler om korruption, og den rumænske antikorruptionsenhed er populær i befolkningen – modsat landets politikere.

En efter en er ministre og højtstående rumænere blevet fældet og fængslet, heriblandt også landets finansminister.

Men Rumænien er også præget af store sociale problemer. Mange rumænere er blevet glemt af staten, og nogle må søge husly i blandt andet underjordiske tunneler.

Her finder man også mange unge, hovedsagligt tidligere børnehjemsbørn. De fleste tager stoffer og andre rusmiddeler for at glemme hverdagens pinsler og utryghed.

Selvom det rumænske samfund er plaget af korruption, er der også positive takter at spore. Det private erhvervsliv vokser og landets økonomiske væksttal stiger. Nogle i landet har derfor haft gavn af, at Rumænien blev medlem af EU i 2007.