Storbritannien – farvel til EU

Briterne sagde farvel. Nu håber EU ikke, at andre følger trop.

Storbritannien var en af hovedkrafterne bag afslutningen af Anden Verdenskrig. Briterne var i den grad med til at skabe den fred, som blev grundlaget for EU. Men Storbritannien har længe været skeptisk over for EU.

Og nu har skepsissen altså resulteret i det såkaldte 'brexit' og et farvel til EU. Men det er en ret kompliceret skilsmissesag.

Se klippet ovenfor, og lav opgaverne herunder:

  1. 1

    Redegør kort for landets historie i EU. Hvornår blev landet for eksempel en del af EU? Brug eventuelt lidt tid på at undersøge det på nettet.

  2. 2

    Undersøg på nettet, hvad årsagerne er til, at Storbritannien forlader EU. Udvælg to årsager, og diskutér, hvorfor netop de to årsager er væsentlige.

  3. 3

    Diskutér, hvad én ulempe og én fordel kan være ved, at landet er med i EU – set fra landets eget perspektiv.