Studehandler

Hvad betyder studehandel? Hvilke aftaler består den af, og hvornår handler man?

OPGAVER

UNDERSØG på nettet, hvad der menes med ordet 'studehandel'.

SE herefter denne video:

Randers Kommune 2016

DISKUTÉR spørgsmålene (hvorfor/hvorfor ikke):

  • Synes I, at der er tale om en studehandel i dette tilfælde?

  • Er det okay at stemme for noget, man egentlig er/var imod, for at opnå noget andet?

  • Skal studehandler være forbudt, eller er det en del af det politiske spil?

  • Kan sådanne sager her give borgere politikerlede?

UNDERSØG på nettet, om der har været en studehandel i din region- eller kommune.

SÆT dig ind i sagen.

FORKLAR og DRØFT sagen med din sidemand - var der tale om en studehandel dengang?

HUSK at være kildekritisk!