Tyskland – EU's stabile motor

EU's største økonomi har dårlig samvittighed og ønsker ro på.

Tyskland har den største økonomi i EU. Derfor har landet ret meget at skulle have sagt.

Samtidig lever Tyskland stadig med dårlig samvittighed fra Anden Verdenskrig. Den dårlige samvittighed kalder man for 'den tyske skyld'.

EU blev faktisk oprettet efter Anden Verdenskrig for at undgå, at der nogensinde skulle udbryde krig mellem de europæiske stormagter igen. Derfor er Tyskland ret optaget af at holde fast i EU.

Se klippet ovenfor, og lav opgaverne herunder:

  1. 1

    Redegør kort for landets historie i EU. Hvornår blev landet for eksempel en del af EU? Brug eventuelt lidt tid på at undersøge det på nettet.

  2. 2

    Undersøg, hvilke krige Tyskland har været involveret i på europæisk jord siden midten af 1800-tallet. Husk, at Tyskland har bestået af mange fyrstedømmer, og at det i midten af 1800-tallet især var hertugdømmet Preussen, som havde magten i det område, vi i dag kalder Tyskland. Diskutér, hvad Tysklands krigshistorie betyder for landets forhold til de andre europæiske lande.

  3. 3

    Diskutér, hvad én ulempe og én fordel kan være ved, at landet er med i EU – set fra landets eget perspektiv.