Hvad styrer vores vejr?

Regn, blæst og varme. Det hele bliver skabt ved hjælp af energi fra solens stråler. Solen er en af de vigtigste motorer, der styrer vores vejr og klima.

Solens stråler opvarmer landjorden og havene. Når solen får vandet i havene til at fordampe, bliver der skabt vanddamp, som bliver til regn, når det køles ned.

Det er også solens stråler i kombination med Jordens rotation og hældning, der skaber vindene og styrer årstiderne.

Forskel på vejr og klima

I dag bliver det letskyet og regn, i morgen skinner solen fra en skyfri himmel. Vejret forandrer sig hele tiden, og vi bemærker det straks. Men klimaet kan godt ændre sig, uden vi opdager det.

Klimaet er nemlig et billede af, hvordan vejret har udviklet sig over mange år. For at kunne sammenligne det ustadige vejr over længere tid, måler forskerne gennemsnittet af vejret ved at måle gennemsnitstemperaturen, nedbør og solskinstimer.

Når forskerne siger, at temperaturen er steget med 1 grad i løbet af de sidste 30 år, er der altså tale om ændringer i klimaet.

Naturlige og menneskeskabte klimaændringer

Både naturlige og menneskeskabte forhold påvirker klimaet på Jorden:

  • Ændringer i Jordens hældning og kredsløb rundt om Solen.

  • Forandringer i iskapperne og havisen.

  • Ændringer i de globale havstrømme.

  • Mængden af drivhusgasser i atmosfæren.

For til gengæld mener 97% af alle klimaforskere, at stigende temperaturer og klimaændringer skyldes de drivhusgasser, som vi mennesker udleder.

Vores udledning af drivhusgasser lægger nemlig et isolerende lag omkring Jorden, som gør det umuligt for solens varme at slippe ud i atmosfæren igen. Det kaldes drivhuseffekten. Den kan du læse mere om i tegneserien her.