Vi deltager i det nære

Her ses senior Væbnerne fra FDF. (Foto: Claus bech © Ritzau Scanpix)

Danskerne i "det lille demokrati"

Sammenlignet med 11 andre europæiske lande trives vores demokrati på følgende punkter:

- Danmark har den højeste andel af foreningsmedlemmer – 92 pct. – og gennemsnitligt er danskerne medlem af mere end tre foreninger. Danskerne ligger også i den gode ende, når det gælder frivilligt arbejde for foreninger.

- Danmark har næst efter svenskerne og nordmændene den højeste andel af politiske forbrugere – knap halvdelen har inden for det sidste år boykottet eller valgt bestemte varer til af politiske grunde.

- Danskerne oplever næst efter hollænderne den største mulighed for indflydelse i "det lille demokrati" i hverdagen – i skoler, sundhedsvæsen og på arbejdspladsen. Sundhedsvæsenet trækker dog lidt ned i gennemsnittet.

- De eneste punkter, hvor danskerne ikke skiller sig ud som specielt aktive, er deltagelse i partier og i aktioner (for eksempel underskriftsindsamlinger og demonstrationer). Vi deltager ikke i samme omfang i ”det store demokrati” på nationalt plan - for eksempel ved at være aktive i landsdækkende partier og interesseorganisationer.

Kilde: Jørgen Goul Andersen i ”Et ganske levende demokrati” fra Magtudredningen.