Velfærd til alle eller få?

Danmark bryster sig af at være et velfærdssamfund, og danskerne elsker deres velfærd. Mange goder, som i andre lande koster penge, er gratis i Danmark. Til gengæld er Danmark også et af de lande i verden, der har det højeste skattetryk.

Et almindeligt besøg hos lægen koster 0 kroner. SU til hjemmeboende 18-20årige unge under uddannelse giver 1.215 kroner på kontoen. Og uddannelse lige fra folkeskole til universitet er gratis. (2011 takster. Kilde: www.borger.dk)

Universel velfærdsmodel sikrer alle

Vi har alle ret til velfærdsydelser som fx børnepenge, folkepension og SU. Indtægterne til velfærdsydelserne kommer via personskat og forbrugsskat som fx moms. I Danmark og Norden har vi en universel velfærdsmodel, der giver alle, rig som fattig, adgang til velfærdsydelserne. Den kaldes også den skandinaviske velfærdsmodel.

Diskussionen om, hvor meget velfærdssamfundet skal sørge for, og hvad der skal være gratis for borgerne, blusser jævnligt op, især i krisetider.

Brugerbetaling vs. skat

Øget brugerbetaling er et værktøj til at skabe balance i regnskabet. Det er også især på sundhedsområdet, at brugerbetaling bliver diskuteret som en løsning. I forvejen koster det penge at gå til fx tandlæge og fysioterapeut. Samtidig har brugerbetaling også den sideeffekt, at folk vil overveje en ekstra gang, om de virkelig har behov for ydelsen.

Men for langt de fleste hænger øget brugerbetaling ikke sammen med høj skat. Den store middelklasse føler allerede, at der er betalt for de gratis ydelser, som de modtager. Meningsmålinger viser, at flertallet af danskerne mener, at grænsen for brugerbetaling allerede er nået.

Facebook
Twitter