Velfærd under pres

Til læreren

Fag: Samfundsfag, historie og biologi

Trin: Udskoling

Fælles Mål

Introduktion og formål

Lærervejledning til elevopgaver

Elevopgaver

Velfærdsmodeller

Levevis

Identitetsspil

Interview og video

Projektopgave

Skriv et brev

Hvad lærer du?

Du lærer noget om identitet, levevis, statistik, demografi, velfærdsmodeller og velfærdssamfundets udvikling.

Hvorfor skal du lære det?

Det er din generation, der kommer til at forme fremtidens samfund. Derfor skal du tænke over, hvilket samfund du gerne vil leve i.

Kolofon

Temaet er støttet af midler fra Nordea-fonden.

I løbet af de første ti år i 00'erne gik danskerne fra at have mange penge mellem hænderne til at skulle spare.

Det er blandt andet på grund af den økonomiske krise, der begyndte omkring 2008. Den bliver også kaldt finanskrisen og har gjort mange danskere arbejdsløse. Samtidig kommer der flere ældre mennesker i samfundet i forhold til antallet af yngre mennesker.

Når jeg bliver gammel

Fremtiden er langt væk - og lige nu er du udødelig - men en dag bliver du gammel. Hvordan ser samfundet og dit liv ud til den tid? Det kan være svært at spå om. Men ved at se klip og læse om at være gammel i fortiden og nutiden og se på forudsigelser om fremtiden bliver du rustet til at bygge din egen fremtid. Se først klipsamlingen 'Når jeg bliver gammel', hvor fem ældre fortælle om at være gammel i dag.

Se Tema

De arbejdsløse får dagpenge, og mange af de ældre er på efterløn eller pension. Samfundet skal altså forsørge flere mennesker end tidligere samtidig med, at der er færre penge at gøre godt med.

De forkælede generationer

Politikerne har allerede sendt velfærdsstaten på slankekur. Dagpengeperioden er blevet afkortet, og pensionsalderen og efterlønsalderen skal gradvist sættes op i fremtiden.

Nutidens ældre kan dog stadig gå på efterløn, når de er 60 år, og det er der mange, der benytter sig af. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder lå nemlig på 61-62 år i 2009.

Samtidig er levealderen steget meget på bare et halvt århundrede. I 1960 var mænds middellevealder 70,3 år og kvinders var 74,1 år. I dag lyder tallene på henholdsvis 77,9 år for mænd og 81,9 år for kvinder.

Først yde, så nyde

Det betyder, at nutidens ældre har mange flere år at nyde livet i end tidligere generationer. Men det betyder også, at staten skal forsørge de ældre i mange flere år, hvor de til gengæld ikke yder noget for samfundet.

Faktisk er de ældre den gruppe i Danmark, der modtager den største del af de sociale ydelser. Det sker gennem pensioner, plejehjem, hjemmehjælp og andet.

Der er flere forslag til, hvordan vi kan få råd til at bevare velfærdsstaten. Blandt andet har politikerne foreslået, at vi alle sammen skal arbejde mere og arbejde i flere år. Det betyder, at dem der er unge i dag, nok først skal regne med at gå på pension som 70-årige.

Kilde: Tallene på tilbagetrækingsalder og middellevealder stammer fra Danmarks Statistik

Læs også Når jeg bliver gammel Se Tema

  1. Fælles mål
  2. Introduktion og formål
  3. Form din fremtid
  4. Individ, familie, stat
  5. Pensionsalder og levetid
  6. Identitet
  7. Velfærdsteknologi
  8. Arbejdsstyrken
  9. Familie
  10. Ensomhed