Velfærdsstaten opstår

Med pensionen fik Danmark sin første velfærdsydelse i 1957. Det blev startskuddet til den velfærdsstat, vi har i dag.

Til læreren

Fag: Samfundsfag, historie og biologi

Trin: Udskoling

Fælles Mål

Introduktion og formål

Lærervejledning til elevopgaver

Elevopgaver

Velfærdsmodeller

Levevis

Identitetsspil

Interview og video

Projektopgave

Skriv et brev

Hvad lærer du?

Du lærer noget om identitet, levevis, statistik, demografi, velfærdsmodeller og velfærdssamfundets udvikling.

Hvorfor skal du lære det?

Det er din generation, der kommer til at forme fremtidens samfund. Derfor skal du tænke over, hvilket samfund du gerne vil leve i.

Kolofon

Temaet er støttet af midler fra Nordea-fonden.

Forløberen til folkepensionen hed Aldersrenten. Den blev kun givet til dem, man kaldte de værdigt trængende – det vil sige de fattigste i samfundet.

Der var heller ikke noget, der hed plejehjem. Til gengæld kunne man komme på fattigdomshjem, men det gjorde man kun, hvis man absolut ikke havde andre muligheder.

Velfærdsstat med vokseværk

Så gik der cirka et halvt århundrede, og i 1950’erne og 1960’erne fik danskerne flere og flere penge mellem hænderne.

Når jeg bliver gammel

Fremtiden er langt væk - og lige nu er du udødelig - men en dag bliver du gammel. Hvordan ser samfundet og dit liv ud til den tid? Det kan være svært at spå om. Men ved at se klip og læse om at være gammel i fortiden og nutiden og se på forudsigelser om fremtiden bliver du rustet til at bygge din egen fremtid. Se først klipsamlingen 'Når jeg bliver gammel', hvor fem ældre fortælle om at være gammel i dag.

Se Tema

Velstanden steg, og det blev starten på det velfærdssamfund, vi har i dag, hvor samfundet tager sig af borgerne fra vugge til grav.

I 1957 blev folkepensionen indført ved lov til alle 67-årige og til enlige kvinder på 62 år og derover. Danmark fik dermed sin første universelle velfærdsydelse. Det vil sige, at det er en offentlig ydelse til alle borgere uanset indkomst.

Efterløn som krølle på halen

I 1979 blev efterlønnen indført. Det betød, at man allerede kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet som 60-årig.

Det blev hurtigt en populær ordning for især lavt betalte lønmodtagere, som havde knoklet og betalt skat hele livet og gerne ville nyde deres sidste år i ro og mag.

Formålet med efterlønnen var blandt andet at gøre plads til de unge på arbejdsmarkedet, fordi ungdomsarbejdsløsheden var meget høj.

Læs også Når jeg bliver gammel Se Tema

  1. Fælles mål
  2. Introduktion og formål
  3. Form din fremtid
  4. Individ, familie, stat
  5. Pensionsalder og levetid
  6. Identitet
  7. Velfærdsteknologi
  8. Arbejdsstyrken
  9. Familie
  10. Ensomhed