Tema Danske partier

VS: Venstresocialisterne

VS hørte til på den yderste venstrefløj. De ville skabe et socialistisk samfund gennem en revolution.

Venstresocialisternes præsentationsprogram 1988

Venstresocialisterne præsenterer deres program op til folketingsvalget 1988.

Emner: Politiske partier, Venstresocialisterne, politikere; valgkamp, folketingsvalg, venstrefløj
Steder: Danmark
Kolofon: Helge Jensen.
Medvirkende: Gita, medlem af Venstresocialisterne
Dato: 26-04-1988
Optagelse har lyd: Ja

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Til læreren

Trin : Udskolingen

Elevopgaver

Danske partier - Gamle partier
Danske partier - Nye partier

Ved folketingsvalget i 1966 fik Socialdemokraterne og SF tilsammen flertal i Folketinget. Det var første gang i Danmarkshistorien, der opstod et socialistisk flertal.

I stedet for at gå i regering sammen valgte de to partier en løsere samarbejdsaftale. Samarbejdet blev døbt det "Røde Kabinet", fordi den socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag holdt regelmæssige møder med støttepartiet SF.

Danske partier

I Danmark har vi et væld af forskellige partier, bare i Folketinget sidder der politikere fra otte forskellige partier. Imens kæmper andre partier for en plads på Borgen, og andre er gået i opløsning. Se klip og læs artikler om tidligere og nuværede partier i Danmark.

Gå til tema

I 1967 ville SF og Socialdemokratiet fastfryse dyrtidsreguleringen. Partierne ville altså ikke udbetale den automatiske opjustering af lønnen, som sikrede at folks købekraft ikke blev udhulet af inflation.

Seks medlemmer af SF ville ikke stemme for en indefrysning af dyrtidspensionen. Dermed kom regeringen i mindretal og måtte udskrive valg. Få dage efter blev partiet Venstresocialisterne (VS) dannet.

VS ville omdanne samfundet i socialistisk retning gennem en revolution. Det mente ikke, at et socialistisk samfund kan opstå gradvist indeni det kapitalistiske samfund. Kapitalister vil aldrig frivilligt opgive deres ejendomsret til produktionsmidlerne (jord, maskiner, bygninger, idéer), lød argumentet.

VS var imod EF, som det så som borgerskabets forsøg på at redde dets klasseprivilegier. Partiet var også imod oprustning og militarisme. Derfor vendte det sig imod NATO, som blev opfattet som et redskab for amerikansk og vesteuropæisk imperialisme.

I 1989 dannede VS fælleslisten Enhedslisten sammen med Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og Socialistisk Arbejderparti.

I 1998 besluttede VS at omdanne sig fra et parti til en forening.

I september 2013 valgte VS at nedlægge sig selv og i stedet arbejde for at styrke Enhedslisten, som VS reelt har været en del af i mange år.

(Opdateret 10. september 2013)

Tema Danske partier Gå til tema

  1. Alternativet (Å)
  2. SF: Socialistisk Folkeparti (F)
  3. Liberal Alliance (I)
  4. Socialisme ad fredelig vej
  5. Hvorfor Liberal Alliance
  6. Venstre og firepartisystemet
  7. Venstre (V)
  8. SF: Udbrydere fra DKP
  9. Venstre om privat ejendomsret
  10. Udbrydere fra Fremskridtspartiet