Billeddeling

Vi sender og deler billeder med hinanden som aldrig før på de sociale medier. Men nogle gange går det galt, og billeder bliver delt uden samtykke. Hvorfor er der nogen, der ulovligt deler andres billeder, hvilke konsekvenser har det – og hvad kan man gøre for at forhindre at private og intime billeder bliver spredt på nettet?

Trin: Opgaver til udskoling

Fag: Dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Tilrettelæggelse:

Forløbet består af tre opgaver. Arbejdet med de tre opgaver kan tilrettelægges som et samlet forløb, eller der kan arbejdes med 1-2 opgaver som selvstændige forløb. Der arbejdes i mindre grupper på 2-4 elever kombineret med fælles præsentation og opsamling i klassen.

Varighed for det samlede forløb: 4, 5 timer (6 lektioner)

Læringsmål for det samlede forløb:

 • Eleverne kan samtale om fordele og ulemper ved at bruge sociale medier

 • Eleverne har viden om lovgivning i relation til billeddeling på nettet

 • Eleverne kan omsætte budskaber om billeddeling på nettet i digitale produktioner

 • Eleverne kan opstille konkrete forslag til, hvordan man forebygge og håndtere ulovlig billeddeling på nettet

Opgave 1: Snapchat

Varighed: Cirka 45-60 minutter

I grupper på cirka 4 elever udfylder I skemaet: Fordele og ulemper ved Snapchat

 • Sammenlign indholdet i klippet med indholdet i jeres skema. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem det I har skrevet om fordele, ulemper og gode råd – og det der bliver sagt i klippet?

 • Tilføj eventuelt nye fordele, ulemper og gode råd til jeres skema.

 • Bliv enige om hvilket gode råd til unge, der bruger Snapchat, som I vil præsentere for resten af klassen. I skal vælge det råd, I synes er bedst.

Præsentation

 • Alle elever finder sammen med en makker fra klassen. Det skal være en, man ikke har arbejdet sammen med i gruppearbejdet.

 • På skift præsenterer begge elever i hvert par deres gruppes god råd om Snapchat for makkeren. Man må gerne stille uddybende og opklarende spørgsmål til sin makkers gode råd. Hvert par får tre minutter til at præsentere de gode råd for hinanden, sammenligne de gode råd og stille opklarende og uddybende spørgsmål til hinanden.

 • Herefter skal alle elever finde en ny makker fra en ny gruppe, og proceduren gentager sig.

 • Fortsæt indtil alle elever har talt med 3-4 forskellige makkere fra forskellige grupper.

Fælles opsamling

Afslut med en fælles opsamling i klassen. I kan eksempelvis tale med hinanden om:

 • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem gruppernes gode råd?

 • Hvad lærte I om at bruge Snapchat som I ikke vidste før?

 • Hvad er de største fordele og muligheder ved at bruge Snapchat?

 • Hvad er de største ulemper og udfordringer ved at bruge Snapchat?

 • Hvilke andre fordele og ulemper er der ved at bruge sociale medier?

 • Hvad ville I savne mest, hvis I ikke kunne bruge sociale medier i en måned?

 • Hvad ville I savne mindst, hvis I ikke kunne bruge sociale medier i en måned?

 • Hvad kan I og andre unge gøre for at sociale medier bliver et trygt sted for alle unge?

Opgave 2: Billeddeling

Varighed: Cirka 1,5-2 timer

Gå sammen i grupper på ca. 3 elever. Omskriv indholdet i klippet til en avisartikel. Bliv enige om hvad der skal være jeres artikels hovedbudskab og hvilke pointer fra klippet, I vil have med i jeres avisartikel. Jeres avisartikel skal indeholde:

 1. 1

  En fængende overskrift.

 2. 2

  Et billede, der hænger sammen med artiklens indhold.

 3. 3

  En manchet, der fortæller, hvad hovedbudskabet i artiklen er.

 4. 4

  En brødtekst der uddyber, præciserer og sammenfatter jeres budskab. Der må gerne være små underrubrikker i jeres brødtekst, så den samlede artikel inddeles i mindre afsnit.

 5. 5

  En faktaboks med fakta om unge og billeddeling. Det kan for eksempel være fakta om lovgivning i relation til billeddeling eller fakta om unges brug af billeddeling på nettet. I kan eksempelvis søge efter informationer om billeddeling på www.sikkerchat.dk.

Præsenter jeres artikel og hovedbudskaberne i artiklen for de øvrige grupper i klassen. Tal sammen om, hvordan I kan bruge jeres samlede artikler til at formidle budskaber om billeddeling på nettet til andre unge.

Opgave 3: Lovgivning omkring billeddeling

Varighed: Cirka 1-1,5 time

Ifølge loven er det strafbart:

 • At tage billeder af andre i private situationer – eksempelvis at tage billeder til en fest, hvor nogen optræder helt eller delvist nøgne – og lægge billederne på nettet eller sende dem til vennerne i en sms.

 • At dele og videresende andre folks private billeder uden deres tilladelse.

Genfortæl med jeres egne, hvad lovgivningen siger omkring billeddeling på nettet.

Tal sammen om:

 • Hvad bliver der sagt om ansvar for billeddeling i filmklippene?

 • Hvordan hænger det, der bliver sagt om ansvar for billeddeling sammen med det, loven siger om billeddeling?

 • Hvad bliver der sagt i filmklippene om, hvorfor unge deler nøgenbilleder uden samtykke?

 • Hvad tror I er årsagerne til, at nogle unge deler nøgenbilleder uden samtykke?

 • Hvilke årsager kan der være til, at nogle unge synes det er dem, hvis billeder bliver delt - og ikke dem, der deler billederne, der har ansvaret for deling af nøgenbilleder?

 • Hvilke konsekvenser – både personligt og juridisk/strafferetligt – kan billeddeling uden samtykke have for dem der deler og dem, hvis billeder bliver delt?

Lav en kampganeplakat målrettet unge, der oplyser om konsekvenserne ved billedeling uden samtykke. Præsenter jeres kampagneplakat for resten af klassen. Tal fælles i klassen om, hvad man kan gøre, hvis man selv, eller nogen man kender, deler eller får delt billeder uden samtykke. I kan søge informationer på www.sikkerchat.dk.

Brug eventuelt jeres plakater som afsæt for en kampagne på skolen, eller der hvor I bor, om konsekvenserne af billeddeling uden samtykke.