Krop, normer og trivsel - udskoling

Nogle jagter den perfekte krop, mens andre skiller sig ud. Det vigtigste er at trives i den krop, man har.

Opgaver til udskoling

Samfundets fremstilling af, hvordan den perfekte krop ser ud, kan have indflydelse på, hvordan vi selv har det med vores krop. Heldigvis kan vi både bryde med og ændre

normerne
.

Opgave 1: Krop, normer og trivsel

Overskriften for denne klipsamling er "krop,

normer
og
trivsel
". Læs om ordet "norm" på www.sexfordig.dk (Sexikon). Udvælg de to pointer om
normer
, som I synes, er vigtigst.

Spørgsmål:

Tal om hvilken sammenhæng I tænker, der er mellem:

- Krop og

normer
og det at trives og have det godt.

- Krop og

normer
og det at mistrives og være trist.

Gå på jagt i klipsamlingen og find eksempler på, at der er en sammenhæng mellem krop,

normer
og
trivsel
. I skal finde eksempler på:

- Hvordan

normer
og idealer for kroppen kan have indflydelse på, hvordan man har det.

- Hvilken betydning det har for ens

trivsel
at træffe valg omkring ens krop og acceptere den krop, man har.

- Hvad der skaber

normerne
, og hvad man kan gøre for at bryde eller ændre på
normer
.

- Sammenlign eksemplerne med jeres egne noter. Hvilke nye overvejelser over sammenhængen mellem krop,

normer
og
trivsel
får I ved at se klippene?

- Tal om, hvad der i særlig grad gør indtryk på jer i klippene.

Skriv tale:

Forestil jer, at I er blevet inviteret til en konference for unge. Til konferencen skal I holde en tale om "Unge, krop,

normer
og
trivsel
".

Skriv talen, der skal indeholde:

- En vision* for et samfund, hvor unge er bevidste om at ændre på

normer
, der påvirker unges
trivsel
.

- Forslag til, hvad unge kan gøre, for at visionerne kan blive til virkelighed.

Hold talen for jeres klassekammerater og tal fælles om, hvordan I som unge kan være med til at ændre på

normer
, der påvirker unges
trivsel
.

*Ordforklaring: En vision er en beskrivelse af noget, der ikke er der nu, men som man gerne vil have skal ske i fremtiden.

Opgave 2: Normer for krop og køn

Spørgsmål til klippet:

- Hvorfor er det vigtigt for Ehm, at andre kan forstå, hvordan hen har det med køn?

- Hvilken betydning har

normen
om, at der kun findes to køn, haft for Ehms
trivsel
?

- Hvorfor er det vigtigt, at omgivelserne accepterer den, man er?

- Hvilke problemstillinger om unges ret til ikke at blive

diskrimineret
på grund af sit køn, fortæller klippet om?

- Hvad fortæller Ehm om at skabe plads i samfundet, til at man ikke behøver være hverken dreng eller pige?

- Hvilke andre

normer
kan have indflydelse på, hvordan man bliver mødt på af andre?

En pointe om

normer
er, at de er overalt, men de kan være svære at få øje på, fordi de enten er "usynlige" eller "selvfølgelige" for dem, der bevidst eller ubevidst lever efter
normerne
.

- Hvilke idéer har I til, hvordan man kan

skærpe
sit blik, så man får øje på
normer
, der enten ekskluderer eller diskriminerer?

- Hvad tror I, det vil betyde for unges

trivsel
, hvis alle unge var gode til at anerkende og respektere hinandens forskelligheder?

Idéudvikling:

- Find to gode ideer til, hvad man kan gøre på jeres skole, for at alle ved, at man har ret til at være, den man er, uden at blive drillet, talt dårligt om eller på anden vis

diskrimineret
. - Tal om, hvordan I kan omsætte jeres ideer til handling. Præsenter jeres ideer for resten af klassen sammen med en plan for, hvad I vil gøre, for at jeres ideer bliver til virkelighed.

Opgave 3: Kropsidealer

Individuel opgave:

- Vælg en sætning fra hvert klip, du synes, er særlig interessant eller vigtig i forhold til "

kropsidealer
". - Gå sammen i mindre grupper og præsenter jeres sætninger for hinanden. Fortæl, hvorfor I har valgt den sætning, I har.

Spørgsmål til grupperne:

- Hvilke pointer om

kropsidealer
kommer til udtryk i de sætninger, I har valgt?

- Undersøgelser viser, at mange unge er utilfredse med deres krop. Hvilken sammenhæng tror I, der er mellem

kropsidealer
og unges utilfredshed med deres krop?

- I klippet nævnes de sociale

medier
som et sted, der er med til at skabe urealistiske eller bestemte
kropsidealer
. Hvad tænker I om det?

- Hvilken betydning tror I, at billeder af uopnåelige idealkroppe i blade, reklamer og på de sociale

medier
har for unges syn på, hvad der er en flot krop.

I klippet "Se min uperfekte krop" siger Lise Dilling Hansen, der er forsker i

kropsidealer
, at det er "fedt og modigt", at nogen viser deres "uperfekte" krop frem som modvægt til idealet.

- Hvad tror I, hun mener med det?

- Hvilken betydning tror I, det har, at nogen tør være "modige og gøre noget fedt" i forhold til

normer
og idealer?

- Kom med eksempler på nogen, der har været modige og brudt med

normer
og idealer.

Kreativ opgave:

Historien viser, at

kropsidealer
er noget, der ændrer sig over tid. For ca. 100 år siden var det eksempelvis in at være buttet.

Søg på nettet og find eksempler på, hvordan kropsidealet har ændret sig de sidste 100 år, og hvad der har været med til at ændre på idealet.

Lav herefter en præsentation, der viser, hvordan I synes, kropsidealet skal se ud om 10 år. I jeres overvejelser skal I lægge vægt på at skabe et mangfoldigt kropsideal, der kan bidrage til at færre unge bliver utilfredse med deres krop.

Præsenter jeres kropidealer for hinanden i klassen og tal om, hvad I selv kan gøre lige nu for at skabe et mere mangfoldigt kropsideal.

Facebook
Twitter