Tema: Biodiversitet

Nu skal I lære om, hvad biodiversitet og vild natur er. I bliver også klogere på, hvad der kendetegner et godt levested, og hvilke behov dyr og planter har for at de trives. Den første del her består af spændende fagtekster, flotte videoer, arbejdspørgsmål og en afsluttende quiz.

Seneste artikler i temaet

Flere artikler i temaet