Tema: Levesteder

Nu skal I lære om, hvad vild natur er, og hvor den findes. Derudover skal I lære om, hvad der kendetegner et godt levested, og hvilke behov dyr og planter har for at trives godt. I denne første del er der enkle fagtekster, flotte videoer, elevopgaver og quizer. Der er også en oplæsningsfunktion på siden, der kan slåes til, hvis I ønsker at få teksten læst op.

Seneste artikler i temaet

Flere artikler i temaet