Alene på flugt

Favad er født i Afghanistan

14-årige Favad lever som flygtning i Danmark. Han er født i Afghanistan, og der var livet meget anderledes, end det han lever i Danmark i dag. (Ultra Nyt Special, DR Ultra, 03.11.2015)

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Kolofon

Opgaver og lærervejledninger er lavet af pædagogiske konsulenter fra Center for Undervisningsmidler i University College Lillebælt.

Send mig tilbage til:

Ultra Nyt Skole forsiden

Elevopgaver til historie og samfundsfag

Til læreren:

Hent lærervejledning som pdf

Til eleven

Du lærer om, hvorfor Favad valgte at flygte fra Afghanistan til Danmark.

Du får viden om, hvor farligt det kan være for børn, når de flygter fra for eksempel Mellemøsten til Europa.

Samtidig får du et indblik i de drømme og håb, som Favad og andre flygtningebørn har, når de er kommet til Danmark.

Danmark

Klip om vores land – på godt og ondt. Fokus er blandt andet på terror, bæredygtig energi og den mangfoldige danske natur.     

Se Tema

Hent elevopgaver som pdf

Elevopgaverne

Opgave 1

Se klippet: "Favad er født i Afghanistan"

Når I har set klippet, deler jeres lærer jer op i mindre grupper. Grupperne skal hver for sig arbejde med en af de delopgaver, der følger her:

Delopgave 1

Favad lever i dag på et opholdssted i Danmark.

Hvad er et opholdssted?

Hvem bor på opholdssteder?

Find et eller flere opholdssteder i dit nærområde.

Beskriv et af opholdsstederne for din klasse. Er der noget, der gør dette opholdssted særligt, og bor der for eksempel flygtninge?

Ring eventuelt til et opholdssted og få svar på disse spørgsmål.

Delopgave 2

Hvad ville du tage med dig, hvis du skulle flygte fra Danmark? - Tal om det i gruppen.

Vidste I, at danske børn også er rejst fra Danmark, fordi de håbede, at de kunne få et bedre liv i et andet land.

For over 100 år siden udvandrede mange danskere til Nordamerika. Deres rejse er der blandt andet lavet en sang om - den hedder "Ole sad på en knold og sang."

Find teksten til "Ole sad på en knold og sang." og tal i gruppen om, hvorfor den sang handler om en dansk dreng, der rejser ud i verden for at få et bedre liv.

Fortæl resten af klassen om sangen - og dens tema.

Delopgave 3

Svar på de her spørgsmål:

Hvad er det for et liv i Afghanistan, Favad er flygtet fra?

Hvad skete der med Favads far?

Hvor er Favads mor og søskende henne?

Hvorfor skulle Favad rejse alene?

Hvad er lighederne mellem Favads liv i Afghanistan og dit liv i Danmark?

Hvad er forskellene mellem Favads liv i Afghanistan og dit liv i Danmark?

Synes du, Favads far gjorde det rigtige, da han sagde nej til at lade Favad komme med i Taliban?

Opgave 2

Se klippet: "Favad må flygte uden sin familie"

I klippet siger Favad: "Hvorfor skal min far dø på grund af mig - det er ikke den bedste følelse at have inde i sig".

På klassen skal I nu tale om disse to spørgsmål:

Hvad tror I, det er, Favad føler?

Hvordan kan Favad vise, hvad han føler?

Opgave 3

Se klippet: "Favad kommer til Danmark"

I grupper skal i nu arbejde med "Dilemmaspillet" fra www.dr.dk/ultra

I spillet skal du forestille dig, at du skal flygte fra Syrien til Danmark.

Undervejs på rejsen skal du træffe en række valg om den flugtrute, du skal rejse af.

Noter de valg, som du træffer på din flugt.

Opgave 4

Se klippet: "Favad er taknemmelig for sit liv i Danmark"

I klippet siger Favad: "Nogle gange ser jeg mig selv i spejlet og tænker - det er ikke mig".

Efter I har set klippet, skal I diskutere tre spørgsmål på klassen:

Hvad mener Favad, når han siger, at billedet i spejlet ikke er ham selv?

Hvad betyder det for Favads identitet, at han ikke synes, han er sig selv?

Indianerne på prærien i Nordamerika rejste tit rigtig langt. Efter en lang rejse satte de sig ned for at vente på, at deres sjæl fulgte efter kroppen. Med sjæl mener indianerne deres identitet, deres eget "jeg".

Hvad vil du foreslå Favad, han kan gøre, for at han igen opfatter sit spejlbillede som sig selv - som en del af sit "jeg"?

Opgave 5

Se klippet: "Favads drømme om fremtiden"

Nu skal du svare på de her spørgsmål:

Favad savner sin familie. Han ønsker sig familiesammenføring - men hvad er det, og hvilke regler gælder i Danmark for familiesammenføring?

Favad drømmer om sin fremtid. Hvor tror du, du er om fem år? Hvad vil du gerne lave, hvis du selv må bestemme?

Favad drømmer om det gode liv, og han beskriver sine håb og drømme om det gode liv i Danmark. Hvad er "det gode liv" for dig? Hvad er vigtigst for dig i dit liv - og hvem er vigtigst for dig i dit liv.

Når du har svaret på spørgsmålene, gennemgår jeres lærer spørgsmålene på klassen.

Læs også Danmark Se Tema

  1. Alene på flugt
  2. Flygtninge i Danmark
  3. Ude i naturen
  4. Terror i Danmark
  5. Flygtningebørn
  6. Det danske vejr
  7. En bæredygtig hverdag