Børn og mobiltelefoner

Hvornår er man gammel nok til at få en mobiltelefon

Sofus, Nikoline og Axel er 11 år, og de fik alle tre deres mobiltelefon, da de var 10 år. Det er den alder, som forældre synes er en passende alder. (Ultra Nyt, 09.09.2013). Emneord: Online, børn og mobiltelefoner, mobiltelefon, skole, tryghed.

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Kolofon

Opgaver og lærervejledninger er lavet af pædagogiske konsulenter fra Center for Undervisningsmidler i University College Lillebælt.

Send mig tilbage til:

Ultra Nyt Skole forsiden

Elevopgaver til dansk

Til læreren:

Hent lærervejledning som pdf

Til eleven:

Du lærer om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får en mobiltelefon. Samtidig skal du tale med dine klassekammerater om, hvilke fordele og ulemper der er ved at have en mobiltelefon.

Hent elevopgaver som pdf

Elevopgaverne:

Du skal se fem klip fra Ultra Nyt, imens du løser opgaverne.

Online

Næsten alle børn bruger Internettet, og rigtig mange har en mobiltelefon. Men man skal tænke sig om, når man er online. Ikke er alt er, som det ser ud til.  

Se Tema

Når du ser klippene, skal du skrive ned, hvis der er ord eller begreber, som du ikke ved, hvad betyder. De ord og begreber vil din lærer gennemgå med hele klassen.

De første opgaver skal I løse sammen to og to.

Se klippet ”Hvornår er man gammel nok til at få en mobiltelefon”

Hvornår får børnene typisk en mobiltelefon?

Hvilke fordele og ulemper, nævner børnene, at der er ved at have en mobiltelefon?

Se klippet ”Voksne forstår ikke børns sms-sprog”

Hvorfor bruger børn og unge forkortelser?

Hvilke problemer kan man få, når man bruger forkortelser?

Hvem skriver I typisk til, når I bruger forkortelser?

Nu bliver I delt ind i nogle større grupper. I grupperne skal I lave en oversigt over, hvilke forkortelser I bruger mest, når I skriver sms’er.

Oversigten kan se ud som nedenfor:

Forkortelse

Betydning
GGG Griner godt og grundigt

LOL Laughing out loud (griner højt)

Tal om, hvornår I bruger flest forkortelser.

Hvem skriver I dem til, og er der forskel på, hvor mange forkortelser I bruger, alt efter hvem der skal have beskeden?

Bruger I også forkortelser, når I skriver noget på papir, eller er det kun, når I sidder med en mobiltelefon eller tablet?

Se klippet ”Man kan få stress af mobilen”

Hvornår og hvor ofte svarer personerne i klippet på sms’er?

Hvornår er det vigtigt at svare på sms’er?

Er der nogen sms’er, som man ikke behøver at svare på? Hvorfor?

Hvis du sidder i et rum og modtager en sms, afbryder du så samtalen med de personer, du sidder sammen med og svarer på sms’en? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Fatisk kommunikation er kommunikation, hvor en afsender forsøger at komme i kontakt med en modtager ved for eksempel at skrive ”hej”, ”hvad laver du?” eller ”hvor er du?”

Snak om, hvorfor der bruges fatisk kommunikation i sms’er.

Giv eksempler fra din hverdag på, hvornår du oplever fatisk kommunikation.

Diskuter, hvorfor I svarer (eller ikke svarer) på den type beskeder.

Hvordan ville du reagere, hvis du sad i samme rum som en ven eller veninde, og personen spurgte ”hvad så?” – ville du da kunne undgå at svare? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Se klippet ”Skole uden mobiltelefoner – i et par uger”

Hvordan reagerede børnene i klippet på, at deres mobiltelefoner blev taget fra dem?

Hvilke fordele og ulemper, mener børnene i klippet, at der er ved, at de ikke må have deres mobiltelefoner?

Hvordan opstod idéen til at fjerne mobiltelefonerne?

Hvad er socialt samvær?

Se klippet ”Må forældre overvåge børns telefoner?”

Hvorfor er det en fordel at være overvåget?

Hvad har forældrene lov til, når de har hentet appen?

I USA kan man få et ur, som overvåger børnene, men hvad har forældrene mere mulighed for?

Hvornår synes børnene i klippet, at det er i orden, at forældrene følger med? Og hvornår er det ikke i orden?

Læs også Online Se Tema

  1. Tone og sprog på nettet
  2. Kildekritik på nettet
  3. Børn og mobiltelefoner
  4. Adfærd på sociale medier