Den sunde skole

Masser af larm i klassen

Der kan være rigtig meget larm i et klasselokale. Mange bliver generet af det og har svært ved at koncentrere sig. (Ultra Nyt, 03.10.2013). Emneord: I skolen, den sunde skole, larm i klassen, undervisning.

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Kolofon

Opgaver og lærervejledninger er lavet af pædagogiske konsulenter fra Center for Undervisningsmidler i University College Lillebælt.

Send mig tilbage til:

Ultra Nyt Skole forsiden

Elevopgaver til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Til læreren:

Hent lærervejledning som pdf

Til eleven:

Du lærer om, hvad der er godt for din sundhed og trivsel i skolen, og hvad du kan gøre for at fremme sundheden og trivslen på din skole.

Du skal se fem klip fra Ultra Nyt sammen med dine klassekammerater. Når I har gjort det, skal I svare på nogle spørgsmål i grupper.

I skolen

Skal der være plads til alle børn i en normal klasse? Det er et af de spørgsmål, eleverne skal svare på her.

Se Tema

Til sidst gennemgår I jeres svar i grupperne med resten af klassen.

Hent elevopgaver som pdf

Elevopgaverne:

Se klippene:
”Masser af larm i klassen”

”Elever klager over indeklima”

”Børn er ikke glade for skoletoiletter”

”Skal alle have skolemad?”

”Pjækker piger fra idræt?”

Svar dernæst på disse spørgsmål:

Hvilke ting gør elevernes sundhed og trivsel bedre i skolen i klippene?

Hvilke faktorer kan gøre elevernes sundhed og trivsel dårligere i skolen i klippene?

Hvad kan man gøre for at gøre elevernes sundhed bedre i skolen?

Hvem kan man henvende sig til, når der er ting på skolen, der gør, at man ikke trives, eller at sundheden bliver dårligere?

Kan du selv finde andre eksempler på, at elevernes sundhed ikke har været god nok? Blev der gjort noget for at løse problemerne?

Forslag til en ekstra opgave:

Måske har jeres skole det, der hedder en trivselsmåling. Her kan man se, om der er særlige ting på skolen, der er et problem for både elevernes og lærernes sundhed.

Læs trivselsmålingen igennem og undersøg, om der er særlige udfordringer på jeres skole.

Læs også I skolen Se Tema

  1. Plads til alle?
  2. Den sunde skole