Det danske vejr

2014 var det varmeste år i Danmark

Det bliver varmere og varmere i Danmark, og naturen er i fuld gang med at ændre sig. (Ultra Nyt, 17.12.2014). Emneord: Danmark, det danske vejr ændrer sig, klimaforandring, natur.

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Kolofon

Opgaver og lærervejledninger er lavet af pædagogiske konsulenter fra Center for Undervisningsmidler i University College Lillebælt.

Send mig tilbage til:

Ultra Nyt Skole forsiden

Elevopgaver til geografi

Til læreren:

Hent lærervejledning som pdf

Til eleven:

Du skal se fem klip fra Ultra Nyt. De handler om, at jordens klima forandrer sig. Temperaturen stiger, og vejret bliver mere voldsomt og ekstremt.

Når du har set klippene, skal du løse nogle opgaver, der handler om, hvad man kan gøre, både på kort og på lang sigt, for at løse de problemer, som klimaets ændringer giver.

Danmark

Klip om vores land – på godt og ondt. Fokus er blandt andet på terror, bæredygtig energi og den mangfoldige danske natur.     

Se Tema

Hent elevopgaver som pdf

Elevopgaverne:

Din lærer deler din klasse op i nogle grupper.

Når I sidder i grupperne, skal I se følgende klip:

”2014 var det varmeste år i Danmark”

”Danmark ramt af storm”

”Våd efterårsferie i Nordjylland”

”Danmark ramt af skybrud”

”Solen er stærk i foråret”

Dernæst skal I svare på:

Alle fem klip handler om det danske vejr, men et klip skiller sig ud. Hvilket og hvorfor?

Når nu vejret bliver mere ekstremt, hvad kan man så gøre for at mindske skaderne på boliger, bygninger og havne?

Hvad kan man gøre på lang sigt for at undgå at påvirke vejret?

Spørgsmål til fremlæggelse:

Når der er store oversvømmelser i Danmark, eller i andre lande, bliver mange huse ødelagt.

I gruppen skal I nu komme med et forslag til, hvad man kan gøre for at sikre flere huse mod oversvømmelser.

I gruppen skal I fremlægge og forklare jeres forslag for resten af klassen.

Læs også Danmark Se Tema

  1. Alene på flugt
  2. Flygtninge i Danmark
  3. Ude i naturen
  4. Terror i Danmark
  5. Flygtningebørn
  6. Det danske vejr
  7. En bæredygtig hverdag