Flygtninge i Danmark

Flygtninge i Rødby Havn

I disse dage kommer der rigtig mange flygtninge til Rødby Havn, en del af dem vil gerne videre til Sverige, men hvordan kan vi hjælpe dem uden at overtræde vores love? Ane, Mathilde og Nicoline fortæller om, hvordan de oplever situationen. Klip fra Ultra Nyt 8. september 2015.

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Kolofon

Opgaver og lærervejledninger er lavet af pædagogiske konsulenter fra Center for Undervisningsmidler i University College Lillebælt.

Send mig tilbage til:

Ultra Nyt Skole forsiden

Elevopgaver til kristendomskundskab

Til læreren:

Hent lærervejledning som pdf

Til eleven:

Du lærer om, hvad moral og etik betyder

Du lærer at forholde dig til din egen moral og etik i dilemmaspørgsmål

Du lærer at beskrive forskellige tilværelsesspørgsmål

Du lærer at beskrive næstekærlighed som begreb relateret til håndteringen af flygtninge i Danmark.

Danmark

Klip om vores land – på godt og ondt. Fokus er blandt andet på terror, bæredygtig energi og den mangfoldige danske natur.     

Se Tema

Hent elevopgaver som pdf

Elevopgaverne:

Se disse seks klip:

“Flygtninge i Rødby Havn”

“Flygtninge ankommer til Danmark”

“Børn starter indsamling til flygtninge”

“Hærværk mod asylcenter”

”Danske skoleelever prøver at leve som flygtninge”

”Børn er også på flugt”

Dernæst skal du svare på en række spørgsmål – både i grupper og på klassen

1:

Alle klippene handler om moralske og etiske dilemmaer i forbindelse med, at et stort antal flygtninge ankommer til Danmark i september 2015. Diskuter i grupper:

Hvad er en flygtning?
Kender I til andre flygtninge fra tidligere i historien?

Moral og etik er ikke det samme som regler og love - beskriv forskellen på de to begreber. I kan evt. slå ordene op, hvis det er svært.

2:

Klippene “Flygtninge i Rødby Havn” og “Flygtninge ankommer til Danmark” rejser flere etiske og moralske dilemmaer.

Langt de fleste flygtninge, der er kommet til Danmark i september 2015, vil gerne rejse videre til Sverige, Norge eller Finland, hvor de har familie og venner. Men de fælles EU regler siger, at hvis flygtningene ikke søger asyl i Danmark, skal de sendes retur til det EU-land de kommer fra og dermed ikke kan rejse videre gennem Danmark til fx Sverige.

De første dage forsøger det danske politi ved grænserne at følge reglerne, men pludselig ændrer politiet strategi og lader flygtninge rejse videre til Sverige.

Hvad synes du er mest rigtigt at gøre? Skal vi lade dem der ønsker det rejse videre, eller skal vi som land følge reglerne og sende dem tilbage til Tyskland?

3:

Stil jer i et af to hjørner. Et hjørne til dem, der synes, at vi skal lade flygtningene rejse videre til fx Sverige, og et hjørne til de elever, der ikke mener flygtningene skal have lov til at rejse videre.

Det er ikke et nemt spørgsmål, og politikerne har mange argumenter både for og imod.

Find et godt argument for jeres placering og sig det højt. Se om argumenterne får nogle af jer til at ændre holdning og flytte placering.

4:

Nogle danskere har ifølge klippet “Flygtninge i Rødbyhavn” brudt loven og hjulpet flygtninge til Sverige alligevel. De vil gerne hjælpe de mange flygtninge, men handler mod loven.

Er det moralsk i orden at hjælpe flygtninge videre, når man ved, det er forbudt?

Ville I være villige til at tage en straf for en handling, som I syntes var moralsk rigtig?

Har I et andet eksempel på en situation, som kunne få jer til at tilsidesætte en lov for at gøre det, I synes er moralsk eller etisk rigtigt?

5:

I kristendommen taler vi ofte om næstekærlighed efter den bibelske fortælling om Jesus, der ifølge bibelen sagde."Du skal elske din næste som dig selv" (Mat. kap. 22 v. 39).

I klippet ”Børn starter indsamling til flygtningene” har Vigga, Astrid og Maya startet deres egen indsamling til flygtningene. Er det udtryk for næstekærlighed?

Er det sværere at udøve næstekærlighed i forhold til nogen, der bor langt væk, end dem der er tæt på?

Hvad sker der, når flygtningene pludselig står i din by og har brug for hjælp?

6:

I klippet ”Børn er også på flugt” fortæller Solén Omar om sin egen flugt fra Syrien, da hun var 10 år gammel.

Hun fortæller, at det var meget hårdt. Men det vigtigste for hende var, at hun blev modtaget med smil, da hun ankom til Danmark.

Kan et smil også være næstekærlighed?

Nævn eksempler på næstekærlighed. Tag udgangspunkt i klippene eller i din egen hverdag.

7:

I klippet “Hærværk mod asylcenter” fortælles om et angreb på Lyngbygård Asylcenter. Der har både været ildspåsættelse og tegnet hagekors på centeret.

Hvad er hagekorset i dag et symbol på? Hvorfor har gerningsmændene brugt dette tegn?

På muren er også skrevet “Første advarsel”. Hvad tror I, der menes med det?

Hvis man er utilfreds med noget, er det ikke tilladt at udøve hærværk, men hvordan kan man vise sin utilfredshed på lovlig vis i Danmark?

Læs også Danmark Se Tema

  1. Alene på flugt
  2. Flygtninge i Danmark
  3. Ude i naturen
  4. Terror i Danmark
  5. Flygtningebørn
  6. Det danske vejr
  7. En bæredygtig hverdag