Flygtningebørn

Anush fortæller om livet på asylcenter

Anush er 13 år og bor på et asylcenter i Jelling. Her kan du høre lidt om hendes hverdag. (Ultra Nyt, 28.10.2014), Emneord: Danmark, flygtningebørn i Danmark, asyl, asylcenter, flygtninge.

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Kolofon

Opgaver og lærervejledninger er lavet af pædagogiske konsulenter fra Center for Undervisningsmidler i University College Lillebælt.

Send mig tilbage til:

Ultra Nyt Skole forsiden

Elevopgaver til samfundsfag

Til læreren:

Hent lærervejledning som pdf

Til eleven:

Du lærer om, hvordan det er for børn at flygte, hvorfor man flygter, og hvordan det kan ske.

Du lærer om Danmarks tilslutning til internationale aftaler, der betyder, at vi har forpligtet os til at hjælpe mennesker på flugt.

Du skal se fire klip fra Ultra Nyt, og du skal arbejde i grupper, som din lærer laver.

Danmark

Klip om vores land – på godt og ondt. Fokus er blandt andet på terror, bæredygtig energi og den mangfoldige danske natur.     

Se Tema

Hent elevopgaver som pdf

Elevopgaverne:

1:
Se klippet ”Abid er flygtet alene til Danmark”. Abid er et af de ca. 300 flygtningebørn, der hvert år flygter alene og kommer til Danmark.

Skriv stikord ned til hans beskrivelse af ruten fra Irak til Danmark.

Hvorfor tror I, turen tog så lang tid?

Abid mener ikke, han kunne vælge andet end at flygte. Hvorfor? Og er I enige?

Abid er flygtet uden sin familie og er helt alene i Danmark. Alligevel vil han ikke tilbage. Hvad fortæller det om det Irak, han er flygtet fra?

2:

Hvorfor skal vi tage imod flygtninge i Danmark?

Undersøg, hvad FN er for en international organisation.

Danmark er medlem af FN. Vi har også skrevet under på, at vi vil overholde Menneskerettighederne og Flygtningekonventionen. Undersøg, hvad der står om medlemmernes forpligtelser ifølge de to konventioner.

Læs mere om FN her.

Synes I, der mangler noget på listen, eller er der noget, der slet ikke behøver at være på listen?
Lav en prioriteret liste gruppevis med de fem vigtigste rettigheder, som alle mennesker bør have.

Lav efterfølgende en fælles klasseliste i plenum, hvor I diskuterer jer frem til de fem vigtigste punkter.

3:

Se klippet ”Anush fortæller om livet på asylcenter”.

Beskriv, hvordan og hvor længe Anush, hendes mor, far og lillebror boede på asylcentret.

Er forholdene gode nok at tilbyde familier, der søger asyl i Danmark? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Forestil jer, at I skulle flygte til et andet land, hvor I ikke forstod sproget og kulturen. Hvad tror I, de største udfordringer ville være?

Anush fortæller om glæden ved at gå i skole, også mens de boede på asylcentret. Hvorfor er det vigtigt, at børnene hurtigt kommer i skole?

4:

Se klippet ”Solén vil ikke tilbage til Syrien”.

Solén fortæller i klippet om sit liv i Danmark. Hvad er det, hun fremhæver som bedre i Danmark end i Syrien, hvor hun oprindeligt kommer fra?

Tænker I over, at der er særlige muligheder, som I har, fordi I er født i Danmark?

Se klippet ”Solén savner sin far”.

Solén er meget glad for opholdet i Danmark, men hun savner sin far, som sidder i fængsel i Syrien. De ved ikke, hvor han er.

Hvis man finder frem til, hvor faderen er, skal Danmark som stat så forsøge at få ham fri og sendt til Danmark? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Læs også Danmark Se Tema

  1. Alene på flugt
  2. Flygtninge i Danmark
  3. Ude i naturen
  4. Terror i Danmark
  5. Flygtningebørn
  6. Det danske vejr
  7. En bæredygtig hverdag