Konflikt om grænser

Danmark vil have Nordpolen

Danmark kræver at komme til at eje en del af Nordpolen for at være sikker på at få nogle af de råstoffer, der kan ligge under havoverfladen. (Ultra Nyt, 15.12.2014). Emneord: Verden, konflikt om grænser, Nordpolen, råstoffer.

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Kolofon

Opgaver og lærervejledninger er lavet af pædagogiske konsulenter fra Center for Undervisningsmidler i University College Lillebælt.

Send mig tilbage til:

Ultra Nyt Skole forsiden

Elevopgaver til geografi

Til læreren:

Hent lærervejledning som pdf

Til eleven:

Du skal se nogle klip fra Ultra Nyt om lande, der er uenige om, hvordan grænserne mellem landene skal være.

Når du har set dem, skal du lave et debatrollespil sammen med dine klassekammerater.

På den måde får du et indblik i, hvordan en konflikt om grænser kan have store konsekvenser for nogle mennesker.

Verden

Vi lever i et meget sikkert land, men ude i verden må mange børn flygte fra krige og konflikter. Her kan du blandt andet møde nogle af de børn.  

Se Tema

Du bliver også klogere på, hvorfor resurser langt nede i jorden kan være skyld i uenigheder om, hvor en grænse skal gå.

Hent elevopgaver som pdf

Elevopgaverne:

I skal se klippene:

”Danmark vil have Nordpolen”

”Unge skotter stemte om selvstændighed”

”Rusland overtog Krim fra Ukraine”

”Kurdiske børn får sprogundervisning”

Når I har set klippene, deler jeres lærer jer ind i otte forskellige grupper. I skal debattere med en af de andre grupper om et af de fire klip, I har set.

God fornøjelse!

Læs også Verden Se Tema

  1. Hvad er EU?
  2. Flygtninge i Europa
  3. Konflikt om grænser
  4. Børn på flugt