Plads til alle?

Der er plads til Jannick i klassen

Børn med autisme kan have det svært i skolen. Men Jannick går på en helt almindelig folkeskole, hvor der tages hensyn til hans handicap. Han er glad for, at der er plads til at være anderledes. (Ultra Nyt, 03.04.2014). Emneord: I skolen, er der plads til alle i klassen?, autisme, inklusion.

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Kolofon

Opgaver og lærervejledninger er lavet af pædagogiske konsulenter fra Center for Undervisningsmidler i University College Lillebælt.

Send mig tilbage til:

Ultra Nyt Skole forsiden

Elevopgaver til understøttende undervisning

Til læreren:

Hent lærervejledning som pdf

Til eleven:

Du lærer om dig selv og andre børn. I opgaverne skal du også tænke over dine drømme, og hvad der skal til for at opnå dem.

Du bliver klogere på, hvordan du kan hjælpe de klassekammerater, der bliver inkluderet i klassen, og hvad det er, der skal til for, at de kan være i en almindelig klasse.

I skolen

Skal der være plads til alle børn i en normal klasse? Det er et af de spørgsmål, eleverne skal svare på her.

Se Tema

Du skal se fem klip fra Ultra Nyt. Når du har set dem, skal du svare på et par spørgsmål alene. Efter det skal du arbejde med flere spørgsmål i en gruppe med nogle af dine klassekammerater.

Hent elevopgaver som pdf

Elevopgaverne:

Se klippene:

”Der er plads til Jannick i klassen”

”Pige med autisme: Inklusion kan være en succes”

”Inklusion er en udfordring - siger lærerne”

”Nye programmer hjælper ordblinde børn”

”En klasse for kloge børn”

Nu skal du sidde for dig selv og svare på de her spørgsmål:

Hvem er du, og hvad er dine drømme?

Hvad skal der til for, at du kan opnå dine drømme og mål?

Nu skal du svare på de her spørgsmål i en gruppe med nogle af dine klassekammerater:

Hvad er inklusion?

Hvorfor kan inklusion være noget positivt?

Hvorfor kan inklusion være noget negativt?

Hvad kan hver enkelt gøre, for at inklusion kan lykkes?

Hvorfor skal for eksempel autister og børn med ADHD inkluderes i undervisningen?

Hvorfor må de ”kloge” børn få deres egen klasse?

Hvorfor kan det være svært at fortælle andre om de vanskeligheder, man har?

Har eleverne i den kloge klasse lettere ved at opnå deres drømme og mål end de børn, der er i en almindelig klasse eller de børn, der er inkluderet?

Hvad kan I gøre, for at alle har det godt i jeres klasse?

Hvordan kan I hjælpe dem, der har brug for hjælp i klassen?

Forslag til en ekstra opgave:

Lav en lille planche over, hvem du er, hvilke drømme du har, og hvad der skal til for at opnå dem.

Du kan lægge planchen et sted, som du ser i din hverdag. Så kan du hver dag blive mindet om, hvad du gerne vil, og hvad du arbejder for.

Læs også I skolen Se Tema

  1. Plads til alle?
  2. Den sunde skole