Fag: ultra:bit Og Håndværk & Design

Flip, flap og plingeling! Byg en flippermaskine i træ, og styr den med BBC micro:bit.

Byg en flipper

Byg baneelementer

Byg en flippermaskine