CFU: Kursus til lærerne

Er din skole tilmeldt projekt ultra:bit? Så kan din skole få et opkvalificeringskursus.

CFU i hele landet tilbyder forskellige kurser i forbindelse med ultra:bit. De er alle gratis, og du kan tilmelde dig kurserne, uanset hvor du bor. Kurserne afvikles i 2021-2023.

CFU tilbyder fire typer kurser: ’Introduktionskursus’, ’Kom videre’, ’Fagkurser/temakurser’ og ’vejleder-kurser’.

Du kan også kontakte dit lokale CFU og komme med forslag til online kurser eller høre nærmere om muligheder for kurser. Bemærk at de lokale CFU desuden tilbyder rigtig mange tilstedeværelseskurser.

Ønsker din skole et kursus, så kontakt dit lokale CFU.

Se mere om ultra:bit for undervisere på ultrabit.cfu.dk.

Find et link til dit lokale CFU