CFU Taskforce: Kursus til lærerne

Er din skole tilmeldt projekt ultra:bit? Så kan din skole få besøg af ultra:bits rejsende taskforce, der giver et gratis opkvalificeringskursus på tre timer.

Tilbuddet er for alle lærere og pædagoger i mellemtrinnet, som er tilmeldt projekt ultra:bit. Derudover må skolens it-konsulenter, PCL og relevante ledere deltage i kurset.

Din skoleleder kan ansøge om at få besøg af ultra:bits rejsende taskforce, hvis I kan samle omkring 30 deltagere til kurset – gerne ved at gå sammen med andre skoler (små skoler i yderområder kan undtages).

Nedenfor kan du Iæse mere om:

 1. 1

  Hvad ultra:bits rejsende taskforce er

 2. 2

  Hvad din skole forpligter sig til, hvis I ansøger om et kursus af taskforcen

 3. 3

  Hvordan I ansøger om at få et kursus af taskforcen

Hvad er ultra:bits rejsende taskforce?

Projekt ultra:bit tilbyder et gratis kursus. Kurset vil blive afviklet på din skole af dit lokale CFU. Kurset vil vare tre timer og være meget praksisorienteret og hands-on. Kurset er både en introduktion til BBC micro:bit og teknologiforståelse, hvor alle kan være med. Taskforcen vil blandt andet komme ind på følgende punkter:

 • Teknologiforståelse og kreativitet

 • Hvordan du kommer i gang med BBC micro:bit

 • Hvordan du kan undervise med BBC micro:bit

Hvad forpligter skolen sig til?

Lærerne skal være klar over, at der er cirka en time til to timers forberedelse inden kurset. Skolen skal sørge for lokale med projektor, og hvis I vil give en kop kaffe, vil det være dejligt. Skolerne dækker selv vikarudgifter og eventuelle transportudgifter til personale.

Desuden skal skolen kunne sige ja til følgende punkter:

 • Skolen er tilmeldt ultra:bit.

 • Skolens leder forventer og bakker op om, at lærere og pædagoger på mellemtrinnet vil arbejde med ultra:bit og teknologiforståelse i 2019/2020.

 • Skolens leder forventer og bakker op om, at lærere og pædagoger vil arbejde med ultra:bit og teknologiforståelse inden for de kommende år i enten matematik, natur & teknologi, håndværk og design, dansk eller understøttende undervisning.

 • Skolen tilmelder omkring 30 deltagere, gerne ved at gå sammen med andre skoler. Deltagerne kan være lærere og pædagoger, der arbejder med mellemtrinnet. Derudover kan det være skolens it-konsulenter, PCL og relevante ledere. Skoler opfordres til at gå sammen med naboskoler for at opnå minimum-deltagerantal for at få besøg fra den rejsende taskforce. Små skoler i yderområder kan undtages.

 • Skolen kan deltage på den dato, skolen bliver tilbudt gratis kursus.

Hvordan ansøger vi om at få besøg af taskforcen?

For at få besøg, er det vigtigt, at I kan sige ja til punkterne ovenfor.

Hvis din skole kan det, så få din skoleleder til at gå ind på CFU's hjemmeside HER og kontakt dit lokale CFU.

Hvis din skole ikke kan samle nok deltagere, men er interesseret, kan din lokale cfu-konsulent måske hjælpe dig.

CFU vægter at opnå geografisk spredning af skoler. Både nationalt over hele landet og lokalt, inden for hvert CFU-område.

Se mere om ultra:bit for undervisere på ultrabit.cfu.dk.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk