Fag: ultra:bit

Sæt kreativiteten fri i designprocesser, der åbner for spændende løsninger.

Interaktiv designprocesmodel

Klik dig igennem designcirklen i vores interaktive model.

Processkema med indhold og mål

Få det hurtige overblik over undervisning baseret på designmodellen.

Designprocesmodellen: De seks delprocesser

Få indblik i delprocesserne og grundlæggende didaktiske overvejelser.

Kompendium med øvelser

Kompendiet er den fulde beskrivelse med formål, øvelser og mål.