Hvad er digital dannelse?

Mange taler om vigtigheden af digital dannelse. Men hvad er det egentlig? Bliv klogere her.

(Foto: Foto: Agnete Schlichtkrull Grafik: Deanna Young)

Hvad er digital dannelse?

Digital dannelse handler om at kunne forstå, bruge og forholde sig kritisk til digitale tjenester på en socialt accepteret måde.

For eksempel, så handler det ikke bare om at have kompetencen til at bruge et socialt medie. Det handler også om at have forståelsen for, hvordan det teknisk virker.

Derudover så handler det om at kunne reflektere over, hvad der er af fordele og ulemper ved teknologien og om at kunne bruge det på en måde, der ikke har konsekvenser for andre.

Hvilke forløb er digitalt dannende i ultra:bit?

Alle ultra:bit-forløb styrker elevernes teknologiforståelse. Dermed skaber alle ultra:bit-forløb et vidensgrundlag for elevernes digitale dannelse. Du kan se alle ultra:bit-forløb her.

Blandt de mere end 50 undervisningsmaterialer i ultra:bit er der nogle, som vi har udvalgt som særligt digitalt dannende.

Det er forløb, som sætter fokus på, hvordan teknologien påvirker os i hverdagen og de moralske dilemmaer, den stiller os overfor.

Hvor finder jeg ultra:bit-forløb, der er særligt digitalt dannende?

Vi har samlet alle de ultra:bit-forløb, som er særligt digitalt dannende, på en temaside her. Her finder du for eksempel vores undervisningsmateriale om digital overvågning, hacking og om cybersikkerhed.

I kan også lære om digital billedmanipulation, dilemmaer på sociale medier, og om hvordan såkaldte ”trolls” udsætter folk for digital mobning.

Hvad vil du ellers gerne blive klogere på for at styrke din klasses digitale dannelse? Send os dine idéer, til hvad vores næste undervisningsmateriale skal handle om, til skole@dr.dk.