Introforløb ultra:bit

I introforløbet lærer du at kode med de mest almindelige blokke i blokkodning.

I dette forløb lærer du, hvordan du grundlæggende bruger din BBC micro:bit. Forløbet har en legende tilgang. Hver kategori i forløbet tager ca. 15-20 minutter at komme igennem.

Introforløbet lærer dig om blokkodning og kommer omkring kategorierne:

  • Grundlæggende

  • Input

  • Logik

  • Løkker

Her kan du kode din BBC micro:bit:

Introforløbet danner grundlag for undervisningsmaterialet på DR Skole. Vi anbefaler derfor, at lærerne afsætter tid til at gennemgå introforløbet, før de går i gang med de fagspecifikke opgaver.

Det tager omkring to lektioner for eleverne at lave introforløbet.

I projekt ultra:bit bruger vi desuden de danske oversættelser af blokkene og kategorierne. I ændrer sprog i højre hjørne (tandhjulet) på makecode.microbit.org.