Hvor hurtigt kan mikrocomputeren tælle?

Dette er opgave 2 i forløbet 'Det går lynhurtigt'.

Opgave 2: Hvor hurtigt kan mikrocomputeren tælle?

Nu skal I undersøge, hvor hurtig mikrocomputeren er til at tælle fra 0 til 1000 (0, 1, 2, 3……,998, 999, 1000).

Byg:

Afprøv koden:

Når man trykker på knap A, viser mikrocomputeren ’!’. Dernæst gennemkøres en tælleløkke 1000 gange, hvorefter mikrocomputeren viser et ’ ✓ ’ tegn. Sker dette?

Prøv at:

  1. 1

    Tag tid på, hvor lang tid mikrocomputeren bruger på at tælle fra 0 til 1000? Er dette muligt? Ja/nej

  2. 2

    Undersøg, hvor meget mikrocomputeren skal tælle til, for at I kan se en forsinkelse (10.000, 100.000 eller måske 1.000.000?).

  3. 3

    Sammenlign med jeres resultater fra opgave 1. Er der forskel?

Opgave 3:

FacebookTwitter