Knæk transporten

Hvordan kan vi transportere os selv på en grønnere måde, så vi ikke udleder så meget CO2, som er dårligt for klimaet?

Tidlig morgen: I er allerede sent på den, far har spildt kaffe ned ad sig selv, lillebror tuder, og uret tikker. I skynder jer ind i bilen for at nå i skole, inden klokken ringer ind.

En daglig køretur til skolen i bil, og så den årlige ferie sydpå med fly. Vores behov for at transportere os selv er stort, men det udleder også CO2.

Knæk udfordringen

Det er ikke altid, at den klimavenlige cykel kan transportere os til vores mål. Nogle gange skal der en motor til at hjælpe os frem. Problemet er bare, at hver gang vi kører i en bil eller tager flyet på ferie med familien, udleder det CO2 til luften. CO2 er en drivhusgas, og udleder vi for meget CO2, påvirker det klimaet.

I Danmark skyldes cirka en femtedel af den samlede udledning af drivhusgasser vores transport. Alle transportmidler, der kører på brændstof som for eksempel benzin eller diesel, er med til at udlede CO2. Der må tænkes helt nyt, hvis vi vil finde andre måder at transportere os selv på uden at trække et spor af drivhusgasser efter os.

Kan I finde på nye måder, hvor I kan hjælpe jeres forældre med at udlede færre drivhusgasser på at transportere sig i hverdagen og på ferierne?

Kan I opfinde en kreativ løsning, der får andre transportmidler end bilen til at virke meget sjovere og lettere at bruge? Kan I opfinde en miniudgave af et køretøj, som bruger andre former for energi, der er bedre for klimaet?

Det vil hjælpe med at sænke vores udledning af drivhusgasser og kan dermed være med til at løse en af udfordringerne i FN’s 13. verdensmål, som hedder ’klimaindsats’. Det fokuserer bl.a. på at gøre hele verdens udslip af drivhusgasser mindre.

Har I brug for lidt inspiration? Se videoen med Thor og Sofie. Print også denne guide, som kan hjælpe jer i jeres idéudvikling.

Undersøg udfordringen

Kloden sveder, og udledningen af drivhusgassen CO2 er stigende. Det er med til at give næring til den globale opvarmning og de klimaforandringer, som opvarmningen er med til at skabe. For at vende denne udvikling må hele verden tage stilling til, hvordan vi kan udlede færre drivhusgasser.

I dag er hele verdens udledning af drivhusgasser mere end 50 procent højere end i 1990.

Men hvis vi ser på Danmarks samlede udledning i samme periode, så er den faktisk faldet med ca. 20 procent. Det er primært sket, fordi vi i højere grad bruger vedvarende energikilder som sol og vind og har fået et mere effektivt energiforbrug. Så det kan altså godt lade sig gøre at blive grønnere.

Den mest klimavenlige transport foregår, ved at vi bruger vores egen energi som drivkraft for motoren, for eksempel når vi cykler. Men hvis vores egen muskelkraft ikke rækker, kan vi også skabe vedvarende energi af ressourcer, som er omkring os. Bare tænk på solenergi og vindenergi.

Forskere er også i gang med at prøve grønne brændstoffer, som kan afløse fossile brændstoffer – som for eksempel diesel og benzin – i motorrummene.

For tænk nu, hvis vi med den rette teknologi kan få et stort fragtskib til at sejle på genbrugt fritureolie, som grillbarer og restauranter har brugt til at lave pomfritter!

Lyder det vildt? Ja ikke.

Find på en genial ide

Jeres forældre har helt sikkert behov for nye idéer til, hvordan de klarer den daglige transport lidt grønnere. I har meget mere fantasi end alle de voksne til sammen, og den skal I bruge nu!

Tænk på alt det, I har undersøgt om, hvordan vi kan udlede mindre CO2, og find så på en idé til, hvordan I kan bruge teknologi til at hjælpe jeres forældre med at gøre deres transportbehov grønnere.

Bare giv den gas! Tegn, dans, lav store armbevægelser eller skriv en masse stikord, når I udvikler jeres idé. Digt videre på det, I siger eller viser til hinanden, og se, hvor det fører jer hen.

I skal bare huske at tænke et spændende teknologisk redskab ind i jeres idé. Det kan være en mikrocomputer, en 3D-printer, sensorer eller hvad I nu ellers kender til af robotter og tech-dimser. Det er helt op til jer.

Har I brug for lidt inspiration? Se videoen, hvor Karla fortæller om sin idé, der gør hendes fars transport grønnere.

Byg jeres idé

Når I først har fået en genial idé, kan I vælge at arbejde videre med den. Hvis I vil det, skal I konstruere et bud på en løsning - altså bygge en model af den idé, som I har fået.

Det kræver måske, at I arbejder sammen med nogle venner, der er dygtige til at bygge noget i pap, træ, papir – og måske nogle venner, som er super skarpe til at kode.

KOLOFON

  • DR laver ultra:bit i partnerskab CFU, og indsatsen er støttet af Industriens Fond. Desuden støtter og bidrager en lang række aktører på forskellig vis.

GENVEJ