Løbelys

Dette er opgave 3 i forløbet 'Advarselslys - se mig!'.

Opgave 3: Løbelys

Nu skal I kigge lidt nærmere på mikrocomputerens 25 LED-dioder.

De er nemlig systematiseret i et koordinatsystem med en x- og en y-akse, og hver LED-diode har et unikt koordinat (x,y).

Koordinatsystemet minder meget om det I kender. Det vender bare lidt omvendt.

Se mikrocomputerens koordinatsytem herunder:

Dette smarte system gør det muligt for jer at kode mikrocomputeren til at tænde og slukke netop den LED-diode på displayet, som I ønsker.

I denne opgave skal I lave et lille løbelys i displayets øverste række. Ved tryk på knap A tændes og slukkes lysdioderne én for én fra venstre. Ved tryk på knap B tændes og slukkes lysdioderne én for én fra højre.

Byg:

Afprøv koden:

Tryk på knap A og på knap B for at kontrollere, at punktet kan løbe mod højre og løbe mod venstre.

Prøv at:

 1. 1

  Eksperimenter med forskellige pauselængder.

 2. 2

  Indsæt de to ’for hver...’ blokke med indhold under hinanden i en ’for altid’ blok, så løbelyset i øverste række kører konstant.

 3. 3

  Løs opgaverne i de to nedstående eksempler.

Eksempel 1 - Vandret løbelys i række 1

Række 1 er anden øverste række

Afprøv koden:

I eksempel 1 løber punktet frem og tilbage (vandret) i række 1 (anden øverste række). Sker dette?

Prøv at:

 1. 1

  Forklar hvordan programmet er ændret, så punktet løber i række 1 i stedet for i række 0 (øverste række)?

 2. 2

  Udvid programmet, så punktet løber gennem række 0, derefter række 1, 2, 3 og 4, hvorefter det igen starter foroven.

Eksempel 2 - Lodret løbelys i kolonne 0

Kolonne 0 er længst til venstre.

Afprøv koden:

I eksempel 2 løber punktet i kolonne 0 (lodret) (kolonnen længst til venstre). Sker dette?

Prøv at:

 1. 1

  Forklar, hvordan programmet er ændret, så punktet bevæger sig i en kolonne i stedet for i en række.

 2. 2

  Udvid programmet, så punktet løber gennem kolonne 0, derefter kolonne 1, 2, 3 og 4, hvorefter det starter igen fra venstre.

Opgave 4:

FacebookTwitter