Ole spiller klovn

Dette er opgave 2 i det gule forløb "Hjælp Ole Opfinder".

Ole skal spille klovn i et teaterstykke på skolen. Det kræver, at han hver dag læser på sine replikker, så han kan huske dem. Han skal også have lavet et sjovt klovnekostume og rekvisitter til cirkusset.

Design og producer en genstand, som kan hjælpe Ole med at blive klar til sin rolle som klovn. Genstanden skal gøre brug af en BBC micro:bit og minimum én af de her tre komponenter: Højtaler, pumpe eller servomotor.

Du skal bruge

  • En BBC micro:bit med batterier

  • En computer med internetforbindelse

  • En servomotor og en ekstern batteriholder (motoren kræver typisk 6V)

  • En højtaler

  • En pumpe og en ekstern batteriholder (pumpen kræver typisk 6V)

  • Krokodillenæb

  • Diverse hårde og bløde materialer

Brainstorm Hele klassen: Hvilke genstande tænker I på, når I hører ”klovn” og ”cirkus”? Hvordan kan man kombinere lyd fra en højtaler, bevægelse fra en motor eller vand fra en pumpe med de genstande? Søg gerne inspiration online.Skitsér Gruppe: Kom med ideer til, hvilken genstand I vil lave til Ole. Husk, at I skal bruge en højtaler, en pumpe eller en servomotor til genstanden. Skitsér jeres bedste ide til et design i ord og tegninger. Snak om, hvilke materialer og redskaber I får brug for for at kunne producere jeres design.

Producer Gruppe: Producer jeres design ud fra de materialer, som er tilgængelige til projektet.

Kod Gruppe: Gå til kodesiden makecode.microbit.org på en computer, og skriv den kode, der skal få jeres komponent til at virke sammen med mikrocomputeren i jeres produkt.

Afprøv Gruppe: Afprøv, om jeres kode og komponent virker.

  • Hvis det ikke virker: Pyt. Prøv igen! Tænk over, hvad I tror, der er gået galt, og prøv at rette op på fejlen.

  • Hvis det virker: Cool! Så kan I tilbyde at hjælpe en gruppe, der stadig har problemer, eller I kan finpudse jeres eget produkt.

Evaluer Hele klassen: Virker jeres produkter, som de skal? Hvad har I lært undervejs? Hvad ved I nu om BBC micro:bit og om design og produktion?

FacebookTwitter