Ole tager på ferie

Dette er opgave 3 i det gule forløb "Hjælp Ole Opfinder".

Ole skal på ferie til Mallorca med sin far og mor. Hjælp Ole og hans familie, så de alle kan tage på ferie uden at bekymre sig om huset.Du skal bruge

  • En BBC micro:bit med batterier

  • En computer med internetforbindelse

  • En servomotor og en ekstern batteriholder (motoren kræver typisk 6V)

  • En højtaler

  • En pumpe og en ekstern batteriholder (pumpen kræver typisk 6V)

  • Krokodillenæb

  • Diverse hårde og evt bløde materialer

Undersøg Hele klassen: Se på billedet, og undersøg, om I på klassen kan finde flere problemer, der kan opstå i Oles hus, nu hvor han ikke er hjemme i en uge. Skriv problemerne på tavlen.

Brainstorm Hele klassen: Brainstorm på, hvilke opfindelser der kan hjælpe med at løse problemerne, som I lige har fundet. Skriv ideerne på tavlen.

Vælg Gruppe: Gå i grupper, og vælg et problem fra tavlen, som I vil forsøge at hjælpe Oles familie med.

Skitsér Gruppe: Kom med ideer til, hvad I kan designe for at hjælpe Ole med hans problem. Skitsér i ord og tegninger, hvordan jeres opfindelse skal se ud.

Planlæg Gruppe: Find ud af, hvilke delopgaver I skal løse for at kunne lave jeres opfindelse. Skriv delopgaverne på sedler, som I sætter på listen ”to do” på et taskboard.

Realiser Lav én delopgave af gangen på to do-listen. Når I er i gang med at løse en delopgave, flytter I sedlen over på listen ”doing” på task boardet. Det betyder ”er i gang med”. Afprøv undervejs, om jeres delopgave virker.

  • Hvis den ikke virker: Det er helt okay. I prøver jo bare igen! Hvis I har prøvet mange gange, og det stadig ikke virker, så spørg nogle andre i klassen om hjælp. Hvis der slet ikke er noget i klassen, der kan hjælpe, så spørg jeres lærer.

  • Hvis den virker: Fedt! Så kan I tilbyde at hjælpe nogen i klassen, som stadig har problemer, eller I kan flytte jeres seddel over på ”to verify”.

Når I tror, I har løst delopgaven, flytter I sedlen over på listen ”to verify” på taskboardet. Det betyder ”skal bekræftes” – det vil sige at din lærer skal komme forbi og tjekke det.

Evaluer Hele klassen: Virker jeres opfindelser, som de skal? Hvad fungerer godt, hvad fungerer knap så godt? Hvordan kan jeres produkt blive bedre? Hvad har I lært undervejs?

I kan se 4. klasse på Bislev Skole i Nibe arbejde med opgaven i videoen her.

FacebookTwitter