Om 'ultra:bit i naturen'

I 'ultra:bit i naturen' skal eleverne arbejde med planters vækstbetingelser på forskellige måder og lære om teknologiens muligheder for at optimere planternes vækst. Eleverne arbejder med BBC micro:bit som et meningsfuldt værktøj i tilegnelsen af naturfaglige kompetencer. De skal arbejde undersøgende, nysgerrigt og forhåbentlig blive motiveret.

Opbygning af forløbet

Forløbet er opdelt i fire delforløb, som I kan arbejde med i kronologisk rækkefølge. Det er også muligt at arbejde med hver enkelt forløb alene.

Delforløb 1 | Jorden og fugtmåleren | Grønt forløb

4 lektioner

I dette forløb skal eleverne undersøge fugtigheden i jorden. Formålet med forløbet er at øge elevernes forståelse for fugtigheden i jorden, samt give dem viden om, hvordan man kan bruge digitalt programmeret teknologi til at foretage undersøgelser af jorden.

Delforløb 2 | Karse-eksperimentet | Grønt forløb

5 lektioner

I dette forløb skal eleverne lave et karse-eksperiment. Her undersøger de forskellige variablers betydning for vækstforløbet af karse. De skal undersøge lysets og temperaturens betydning for vækst. Eleverne bruger BBC micro:bit til at gøre vandingen ensartet (konstant) for alle forsøg.

Delforløb 3 | De vilde planter | Grønt forløb

4 lektioner

I dette forløb får eleverne gennem undersøgelser viden om vilde planters levesteder og vækstbetingelser. De skal lære om konkrete planter i naturen. Med den viden skal de lave et forsøg med at flytte en plante fra den vilde natur og tilbage på skolen. På skolen skal eleverne omsætte deres viden til færdigheder ved at genskabe så mange vækstbetingelser for planten som muligt og plante den på ny. 

Delforløbet kan kombineres med forløbet 'Danmarks vildeste skoler' på DR Skole.

Delforløb 4 | Det intelligente drivhus | Gult forløb

8 lektioner

I dette forløb skal eleverne lære om planters vækstbetingelser i et drivhus på forskellige måder og få viden og færdigheder til at designe en prototype, som udnytter teknologiens muligheder for at optimere og automatisere planternes vækstforløb. 

Fagets formål for natur/teknologi

  • Det overordnede formål med det samlede forløb forankres med udgangspunkt i stk 2. fra formålet for natur/teknologi:

  • Stk. 2. Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude skal vedligeholdes og fremmes.

Facebook
Twitter