Skru op og ned for lysstyrken

Dette er opgave 2 i forløbet 'Advarselslys - se mig!'.

Opgave 2: Skru op og ned for lysstyrken

I denne opgave handler det om at få lidt mere kontrol over, hvornår LED-dioderne skal lyse meget eller lidt.

Når der trykkes på knap A, skrues der trinvist op for lysstyrken i displayet, og når der trykkerspå knap B, skrues der ned for lysstyrken.

Byg:

Afprøv koden:

Tryk på knap A og på knap B for at se, hvad der sker. Husk at give mikrocomputeren tid til at skrue helt op og helt ned for lysstyrken. Virker det?

Prøv at:

  1. 1

    Eksperimenter med andre pauser og motiver.

  2. 2

    Indsæt de to ’for hver...’ blokke med indhold efter hinanden i en ’for altid’ løkke, så displayet pulserer konstant, når programmet startes.

Opgave 3: