Tænd og sluk for display

Dette er opgave 1 i forløbet 'Advarselslys - se mig!'.

Opgave 1: Tænd og sluk for display

Vi ser ofte lys fra LED-dioder i vores hverdag. Tænk bare på bilernes lygter, ambulancens advarselslys, diskolysene i et par kondisko eller lyset i internetboksen derhjemme.

I dette forløb skal I lære, hvordan man koder bestemte LED-dioder til at lyse, som I ønsker det.

En mikrocomnputer har 25 små LED-dioder på displayet. Start med at få dem allesammen til at blinke.

Byg:

Blokken ’indstil lysstyrke...’ hentes under menupunktet ’LED’. Lysstyrke 255 er maksimal lysstyrke. Lysstyrke 0 er slukket.

Afprøv koden:

Kontrollér, at mikrocomputeren blinker som forventet.

Prøv at:

  • Ændre pauserne.

  • Ændre motiv på display. I kan også bruge et af de færdige ikoner i blokken ’vis ikon’.

Opgave 2: