Undersøg accelerometret

Dette er opgave 1 i forløbet 'Vaterpas og vinkelmåler'.

Opgave 1: Undersøg accelerometret

Mikrocomputeren har et indbygget accelerometer, som måler accelerationen i forhold til de tre viste akser: x, y og z. Det kan du se på billedet herunder.

Når man måler accelerationen, mens mikrocomputeren holdes helt stille, fortæller accelerationen noget om, hvordan tyngdekraften trækker i mikrocomputeren.

I dette forløb kommer du til at måle accelerationen i forhold til x-aksens retning.

Z står vinkelret på mikrocomputeren.

Det første, du skal undersøge, er, hvordan x-accelerationen ændrer sig, når mikrocomputerens hældning ændrer sig i forhold til en vandret flade, som for eksempel en bordplade.

Byg:

Blokken ’acceleration (mg) x’ hentes under menupunktet ’Input’.

Afprøv koden:

  • Tryk på knap A. Når du trykker på den, vises værdien for ’acceleration (mg) x’.

  • Kontrollér, at mikrocomputeren viser forskellige tal, når du vender den.

Mål og notér:

  • Lav målinger i hver af de tre viste positioner, som du kan se på billedet herunder. Notér resultatet på et papir eller i et hæfte. Husk at lave flere målinger, da det er svært at holde mikrocomputeren helt stille, og derfor vil du få lidt forskellige tal.

Der skal selvfølgelig tilsluttes en batteripakke til mikrocomputeren.
  • Hvad viser tallene?

  • Hvordan ændrer tallene sig, hvis I tipper mikrocomputeren til andre vinkler?

Opgave 2:

FacebookTwitter