Undersøg hældningsvinklerne

Dette er opgave 3 i forløbet 'Vaterpas og vinkelmåler'.

Opgave 3: Undersøg hældningsvinklerne

I denne opgave skal I forsøge at notere mikrocomputerens målingerne af ’acceleration (mg) x’, når mikrocomputeren holdes i forskellige vinkler i forhold til vandret.

Hvis mikrocomputeren holdes foran en vinkelmåler som vist, kan den hældes i en bestemt vinkel i forhold til vandret.

Her er vinklen 50 grader.

Placer mikrocomputeren i punkt (0,0) tæt på ’GND’, når I laver jeres målinger.
Vælg knap B, hvis I synes, det gør det lettere at lave aflæsningerne.

Mål, notér og vurdér:

  • Hold mikrocomputeren i de vinkler, som er i dette skema. Tryk på knap A (eller B) og notér måleresultaterne skemaet.

  • Diskutér i klassen, hvad jeres resultater viser.

Opgave 4:

FacebookTwitter