Vaterpas

Dette er opgave 2 i forløbet 'Vaterpas og vinkelmåler'.

Opgave 2: Vaterpas

Kan mikrocomputeren bruges som et vaterpas? Det skal du undersøge i denne opgave.

Hvad er et vaterpas?

  • Et vaterpas kan vise, om en flade er vandret. Man siger, at fladen er i vater.

  • Normalt skal en bordplade helst være i vater.

  • I vaterpasset er der lidt væske med en lille luftboble. Hvis luftboblen er i midten, er fladen i vater. Hvis fladen er skæv, søger luftboblen hen mod den højeste del.

På billedet er højre side hævet en smule.

Afprøv koden:

Hvis du holder mikrocomputerens underkant vandret, er midterste lysdiode i øverste række tændt. Hvis du hæver mikrocomputerens højre side, tændes lysdioden i højre side. Hvis du hæver venstre side, tændes lysdioden i venstre side.

Kontrollér, at lysdioden i øverste række opfører sig som forventet.

Mål:

  • Hvor mange millimeter skal mikrocomputerens side løftes, før lysdioderne registrerer det? (I kan måle med en lineal under ’0’ i venstre side og midt under ’GND’ i højre side på mikrocomputeren.)

  • Er målet det samme i begge sider?

Justér og prøv igen:

  • Hvordan kan I ændre vaterpassets følsomhed?

  • I den nuværende kode er værdierne 200 og -200. Hvilke værdier skal efter jeres mening bruges til vaterpasset?

Notér:

  • Hvad er jeres konklusion? Kan man lave et velfungerende vaterpas med mikrocomputeren. Hvorfor? Hvorfor ikke?

Opgave 3:

FacebookTwitter