Tema: Designprocesser i ultra:bit

Vidste du, at undervisningsforløbene i ultra:bit ofte er opbygget efter en designprocesmodel? ultra:bits designprocesmodel er nemlig et godt redskab til at vejlede eleverne fra idé til færdigt produkt. Samtidig lægger den op til, at eleverne arbejder problemløsende. På mange måder minder ultra:bits designproces nemlig om engineering-modellerne.

Seneste artikler i temaet