Elevopgaver - Stop mobning - Hvad kan du gøre?

Elevopgaver 1-6 Materialet henvender sig til mellemtrinnet

OPGAVE 1:

Læs artiklen:

Diskutér artiklen i klassen:

Hvad kan man gøre for at hjælpe en mobbet kammerat?

Beskriv, hvad en ''ridder'' gør.

Hvordan kan man vise sin støtte uden selv at blive ramt?

Hvordan kan man få mobberne til at forstå, at man ikke synes, de er seje?

OPGAVE 2:

Se klippet:

Andreas tør ikke sige fra over for drengene i klassen, der mobber.

Diskutér i klassen:

Hvorfor har Andreas svært ved at sige fra over for mobningen?

Hvad skulle der til, for at du ville turde sige fra, hvis du var i hans sted?

Hvordan kan man sørge for, at ingen bliver holdt uden for i klassen?

Beskriv din ønskeklasse.

OPGAVE 3:

Se klippet:

Læs artiklen:

Loui lover psykologen Helle Høiby, at han vil fortælle hele klassen, at han er færdig med at mobbe.

Diskutér i klassen:

Hvorfor er det vigtigt, at Loui selv fortæller, at han ikke vil mobbe mere?

Hvad siger Loui på klassemødet, han vil lade være med at gøre?

Hvorfor tør børnene pludselig sige fra over for mobberne?

Er det en god idé at indføre ugentlige klassemøder?

Tror du på, at Loui stopper mobningen?

OPGAVE 4:

Se klippet:

Diskutér ud fra klippet:

Hvad blev der gjort i 4.B. for at udrydde mobningen?

Hvordan har Per det i dag med Loui?

Hvordan har Simon det med, at han har mobbet?

Hvordan er det at gå i 4.B.?

Inddrag egne erfaringer:

Er der mobning i din klasse?

Kunne du forestille dig en mobbefri klasse?

Hvilke metoder, tror du, ville hjælpe på mobningen i din klasse?

OPGAVE 5:

Se klippet:

Diskutér i grupper:

Hvad laver en antimobbegruppe?

Er det bedre, at de store elever holder øje i frikvartererne i stedet for lærerne?

Forestil dig, at du er på vagt i frikvarteret for antimobbegruppen:

Hvad vil du gøre for en dreng, der ligger nederst i en slåskamp og får tæv?

Hvad vil du gøre for en pige, der har gemt sig i et legeskur og græder, fordi hun ikke må være med til at lege?

De store klasser kan evt. afprøve metoden i et frikvarter.

Diskutér efterfølgende:

Hvad skete der?

Hvad gjorde du?

Hvordan reagerede de mindre elever på din hjælp?

Virkede indsatsen?

Vil du være med til at stifte en antimobbegruppe?

OPGAVE 6: MINIPROJEKT

Undervis i mobning

Når I har været igennem de fleste opgaver i mobbe-temaet, er I klar til at dele ud af jeres viden om mobning.

Derfor skal I nu undervise mindre klasser på skolen i, hvad mobning er, og hvordan man slipper af med det.

I skal i grupper på fire forberede en undervisningstime i en 3.-4. klasse, som ikke har haft om mobning før. I må bruge klip fra www.dr.dk/skole, opføre teaterstykker eller bruge powerpoint i undervisningstimen. I bestemmer selv formen, men klassen skal lære følgende ting:

Hvad er definitionen på mobning?

Hvad er et konkret eksempel på mobning?

Hvad er forskellen på pige- og drengemobning?

Hvilke forskellige roller er der i en klasse?

Hvad bliver børn tit mobbet med?

Hvorfor er der nogen, der mobber?

Hvorfor er det svært at sige fra?

Hvordan kan man stoppe mobningen i klassen?

Facebook
Twitter