Få øje på

Det gælder om at være opmærksomme på hinanden i klassen, så alle føler sig som en del af fællesskabet.

Hent som PDF

En nice kammerat lægger mærke til, hvordan de andre i klassen har det og sørger for, at ingen føler sig uden for.

Men det er jo ikke sikkert, at en klassekammerat bliver holdt uden for, bare fordi hun ikke er med til høvdingebold, som I kan se i filmen her.

Derfor gælder det også om at lære at forstå hinandens signaler, så ingen føler sig misforstået og alle føler sig som en del af fællesskabet i klassen.

Spørgsmål til debat

Se filmen: ”Få øje på”

 • Hvilke tanker sætter filmen i gang hos jer?

 • Hvad betyder det at få øje på hinanden?

 • Hvad er det modsatte af at få øje på hinanden?

 • Hvem har ansvaret, hvis en klassekammerat føler sig udelukket fra fællesskabet?

Læs citatet og svar på de næste spørgsmål:

 • Har I oplevet, at I selv eller en kammerat er blev holdt uden for? Hvad skete der?

 • Hvad kan I gøre, hvis I oplever, at en kammerat bliver holdt uden for?

Billedkort - Opmærksomhed

Billedkort:

I spisefrikvarteret sidder du sammen med nogle venner og hygger dig. Lidt derfra sidder en klassekammerat alene. Du bemærker, at han indimellem kigger hen på jer og holder øje med, hvad I laver. Vil du gøre noget?

Hjælpespørgsmål:

 • Hvad sker der i situationen?

 • Hvad er der mon sket før?

 • Har du selv deltaget i noget lignende?

 • Hvordan kan situationen udvikle sig?

Modsætninger

I får alle et stykke papir. Læg arket vandret. Tegn en streg, der deler papiret i to kolonner. Brug modsætningen:

 • En del af fællesskabet – Uden for fællesskabet

Skriv de to sætninger i hver sin kolonne.

I skal nu tænke over betydning af ordene og tale med hinanden om det. Jeres lærer instruerer.

Kreativ opgave - Fortælling

I skal skrive en historie, et eventyr, en novelle eller et digt om det at få øje på hinanden/være opmærksomme på hinanden.

I kan tage udgangspunkt i, hvad I har talt om i forbindelse med filmen, billedkortet eller modsætningen.

Hvis I har adgang til SkoleTube, kan I bruge Book Creator. Med denne app kan I sætte både tekst, tegninger, lyd, billeder og video ind i jeres bog. Book Creator er på engelsk, men den er meget simpelt opbygget, og er derfor ikke svær at bruge.

Rollespil

I grupper på to til fire skal I lave små teaterstykker om emnet ”få øje på”. I kan tage udgangspunkt i noterne fra film-spørgsmålene, i situationen fra billedkortet eller fotografierne.

I grupperne skal I lave jeres rollespil uden tale, men i stedet bruge musik til at sætte en stemning.

I skal lave én version til positiv og glad musik og derefter lave samme rollespil til noget tungt og dystert musik.

Klassens Nicelines

Ud fra den viden I har fået gennem at arbejde med emnet ”opmærksomhed” og filmen ”Få øje på”, skal I nu diskutere nogle spørgsmål i klassen.

Målet er, at I i fællesskab får lavet nogle aftaler, som gælder i jeres klasse. Aftalerne er jeres og det er jeres ord og tanker, der skal skrives ned, for det er jer, der skal bruge dem efterfølgende.

Spørgsmål

 • Hvad kan vi gøre i klassen for at være mere opmærksomme på hinanden, så alle føler sig som en del af fællesskabet?

 • Hvordan kan vi undgå, at nogen i klassen føler sig ensomme, usynlige eller uden for fællesskabet?

Når I besvarer spørgsmålene, skal I tænke over:

 • Hvad kræver det af jer enkeltvis?

 • Hvad kræver det af fællesskabet i hele klassen?

 • Hvad kræver det af jeres lærere?

 • Hvad kræver det af jeres forældre?

Husk at tage noter.

Når I har lavet jeres aftaler, har I måske lyst til at synliggøre dem i klasseværelset.

 • Det kan være på et stykke karton, et A4-ark eller et lærred. Der kan indgå foto eller tegninger.

 • Eller I kan lave et slogan, en remse eller et digt for at huske jeres aftaler.

Forældreinddragelse

Jeres forældre spiller en vigtig rolle, for at I kan få et godt fællesskab i klassen. Så det er en god idé at fortælle dem om jeres arbejde med emnet.

 • Tænk over, hvordan du gerne vil inddrage dine forældre.

 • Måske har du nogle spørgsmål til dem, som I kan tale om over aftensmaden.

 • I kan dele informationer om jeres arbejde i klassen med forældrene over Aula.

 • Klassen kan invitere alle forældrene til et arrangement, hvor de kan blive præsenteret for jeres arbejde, og I kan høre, hvordan de vil bakke op om det.

 • Eller I kan prøve en bevægelsesaktivitet sammen med jeres forældre.