Hjælp hinanden!

Gode klassekammerater hjælper hinanden og løser konflikter. Nogle gange kan I også få brug for hjælp fra en voksen.

Hent som PDF

Gode klassekammerater hjælper hinanden og sladrer ikke altid til de voksne.

Men det er ikke alle konflikter, I kan løse selv. Derfor er det også helt okay at bede om hjælp fra en voksen.

Der er stor forskel på at bede om hjælp til at løse konflikter og det at sladre. Det skal I arbejde med i opgaverne her.

Spørgsmål til debat

Se filmen: ”Hjælp hinanden!”

 • Hvilke tanker sætter filmen i gang hos jer?

 • Hvad vil det sige at vise omsorg for andre?

Læs citatet og svar på de næste spørgsmål:

 • Hvordan kan vi hjælpe hinanden her i klassen? – på skolen?

 • Hvad kan vi have brug for hjælp til?

 • Hvorfor har alle ikke brug for hjælp til det samme?

I filmen ”Hjælp hinanden” lyver Nikolaj i en sms:

 • Er det ok at lyve i nogle situationer?

Forskellen på at sladre og hjælpe:

 • Hvad betyder det at sladre?

 • Hvad er forskellen på at sladre og at hjælpe? – hvor går grænsen?

 • Hvad mener I, man skal sige til de voksne, og hvad skal man klare selv?

Kreativ opgave – Foto

I skal to og to tage fotos, som illustrerer hjælpsomhed og omsorg på skolen.

I kan bruge jeres tablets eller smartphones til at tage billederne.

Der er et par regler, når I fotograferer andre. I skal huske at spørge om lov, inden I tager billedet og fortælle den, I fotograferer, hvad billedet skal bruges til.

Til slut bliver alle klassens fotografier samlet til en fælles fotocollage om hjælpsomhed på skolen, som I kan printe ud og hænge op i klassen

Billedkort – Hjælpsomhed

Billedkort:

I frikvarteret står du sammen med en af dine venner og kigger på et sjovt billede på din telefon. Et andet sted i skolegården står en dreng fra 0. klasse og græder. Hvad gør du ved det?

Scene fra "Er du nice-spillet?" fra DR Skole-temaet D' nice at være nice

Hjælpespørgsmål:

 • Hvad sker der i situationen?

 • Hvad er der mon sket, før billedet blev taget?

 • Har du selv deltaget i noget lignende?

 • Hvordan kan situationen udvikle sig?

Modsætninger

I får alle et stykke papir. Læg arket vandret. Tegn en streg, der deler papiret i to kolonner. Vælg mellem de to modsætninger:

 • Løgn – Sandhed

 • Sladrehank - Hjælpsom

Skriv de to ord i hver sin kolonne. Fx ’løgn’ og ’sandhed’.

I skal nu tænke over betydning af ordene og tale med hinanden om det. Jeres lærer instruerer.

Klassens Nicelines

Ud fra den viden, I har fået ved at arbejde med emnet "hjælpsomhed" og filmen ”Hjælp hinanden”, skal I diskutere nogle spørgsmål i klassen. Målet er, at I i fællesskab laver aftaler om, hvordan I hjælper hinanden i jeres klasse.

Aftalerne er jeres, og det er jeres ord og tanker, der skal skrives ned, for det er jer, der skal bruge dem efterfølgende.

Spørgsmål

 • Hvad kan vi gøre for at være mere omsorgsfulde og hjælpsomme overfor hinanden i klassen?

 • Hvordan forholder vi os til sladder og hjælpsomhed?

Når I besvarer spørgsmålene skal I tænke over:

 • Hvad kræver det af jer enkeltvis?

 • Hvad kræver det af fællesskabet i hele klassen?

 • Hvad kræver det af jeres lærere?

 • Hvad kræver det af jeres forældre?

Husk at tage noter.

Når I har lavet jeres aftaler, har I måske lyst til at synliggøre dem i klasseværelset.

 • Det kan være på et stykke karton, et A4-ark, et lærred. Der kan indgå foto eller tegninger.

 • Eller I kan lave et slogan, en remse eller et digt for at huske jeres aftaler

Forældreinddragelse

Jeres forældre spiller en vigtig rolle, for at I kan få et godt fællesskab i klassen. Så det er en god idé at fortælle dem om jeres arbejde med emnet.

Tænk over, hvordan du gerne vil inddrage dine forældre.

 • Måske har du nogle spørgsmål til dem, som I kan tale om over aftensmaden.

 • I kan dele informationer om jeres arbejde i klassen med forældrene over Aula.

 • Klassen kan invitere alle forældrene til et arrangement, hvor de kan blive præsenteret for jeres arbejde, og I kan høre, hvordan de vil bakke op om det.

 • Eller I kan prøve en bevægelsesaktivitet sammen med jeres forældre.