Nice på nettet

Vi er online hele tiden — derhjemme, i skolen og på farten. Derfor er det også vigtig at være nice på nettet.

Hent som PDF

Dine venner er altid med dig, når du har mobilen i lommen. I kan hænge ud online og holde hinanden opdateret på Snapchat, Instagram og TikTok.

Men de sociale medier kan også bruges til mobning, og det kan gøre lige så ondt at blive svinet til på nettet som i virkeligheden.

Derfor er det også vigtig, at I er nice mod hinanden, når I er online.

Spørgsmål til debat

Se filmen: ”Nice på nettet”

 • Hvilke tanker sætter filmen i gang hos jer?

 • Hvad kan man skrive til hinanden, og hvad skal man sige ansigt til ansigt?

 • Har I oplevet misforståelser på mobilen eller nettet?

 • Hvad gør I for at undgå misforståelser?

 • Hvordan bruger I emojis og chatsprog, når I skriver?

 • Læser I jeres tekst igennem, inden I trykker ”send”?

 • Tænker I over, hvilke billeder I lægger på nettet?

 • Hvad gør I, hvis I ser, at andre har skrevet en negativ kommentar eller uploadet et krænkende billede af andre?

Læs citatet og svar på de næste spørgsmål:

 • Hvad vil I råde pigen til?

 • Har I online venner?

Billedkort – Digitale medier

Billedkort:

Det er aften, og du sidder derhjemme i stuen med din familie. Du tjekker Instagram og ser, at en fra skolen har postet et billede af dig, der sidder og piller bussemænd. Der står ”klamme svin”. Hvad stiller du op med det?

Hjælpespørgsmål:

 • Hvad sker der i situationen?

 • Hvad er der mon sket, før billedet blev taget?

 • Har du selv deltaget i noget lignende?

 • Hvordan kan situationen udvikle sig?

Kreativ opgave – Film

I skal lave en film, hvor I giver gode råd om digitale medier. I skal selv vælge målgruppe for filmen fx klassekammeraterne, en yngre klasse, forældre.

I kan bruge smartphone, tablet eller kamera til at optage filmen.

I grupperne skal I selv beslutte, om jeres film skal laves som interview, som en episode fra jeres liv eller noget helt tredje. I kan optage filmen ud i et eller redigere og klippe den sammen efterfølgende.

Rollespil

I grupper på to til fire skal I lave små teaterstykker om emnet digitale medier. I kan tage udgangspunkt i noterne fra film-spørgsmålene, i situationerne fra billedkortet eller finde på nye historier.

I grupperne vælger I selv, om I vil lave en positiv eller en negativ situation.

I kan lave små rollespil, hvor I selv spiller stykket. Eller I kan lave det som et dukketeater, hvor I bruger nogle hånddukker eller laver jeres egne.

Hvis I har adgang til iPad eller iPhone kan teaterstykkerne også laves som Puppet Pals.

Modsætninger

I får alle et stykke papir. Læg arket vandret. Tegn en streg, der deler papiret i to kolonner. Brug modsætningen:

 • At være sig selv – At være en anden

Skriv de to ord i hver sin kolonne.

I skal nu tænke over betydning af ordene og tale med hinanden om det. Jeres lærer instruerer

Klassens Nicelines

Ud fra den viden, I har fået ved at arbejde med emnet ”Digitale medier” og filmen "Nice på nettet", skal I diskutere nogle spørgsmål i klassen. Målet er, at I i fællesskab laver aftaler om, hvordan I hjælper hinanden i jeres klasse.

Aftalerne er jeres, og det er jeres ord og tanker, der skal skrives ned, for det er jer, der skal bruge dem efterfølgende. I filmen om digitale medier fik Nikolaj disse tre gode råd fra NiceTeamet:

 • Skriv ordentligt!

 • Pas på hinanden!

 • Tænk, før du uploader!

Spørgsmål:

 • Hvorfor er det vigtigt?

I skal nu prøve at lave nogle fælles aftaler for god etik på mobil og internet for jeres klasse.

 • Hvilke råd vil du give?

 • Giv også nogle gode råd til jeres forældre.

Når I besvarer spørgsmålene, skal I tænke over:

 • Hvad kræver det af jer enkeltvis?

 • Hvad kræver det af fællesskabet i hele klassen?

 • Hvad kræver det af jeres lærere?

 • Hvad kræver det af jeres forældre?

Husk at tage noter.

Når I har lavet jeres aftaler, har I måske lyst til at synliggøre dem i klasseværelset.

 • Det kan være på et stykke karton, et A4-ark, et lærred. Der kan indgå foto eller tegninger.

 • Eller I kan lave et slogan, en remse eller et digt for at huske jeres aftaler.

Her kan du se lidt mere om, hvad de gode råd fra NiceTeamet betyder. Til slut er der tilføjet et par gode råd om forældre: 3 gode råd om netadfærd – udvidet version.

Forældreinddragelse

Jeres forældre spiller en vigtig rolle, for at I kan få et godt fællesskab i klassen. Så det er en god idé at fortælle dem om jeres arbejde med emnet.

 • Tænk over, hvordan du gerne vil inddrage dine forældre.

 • Måske har du nogle spørgsmål til dem, som I kan tale om over aftensmaden.

 • I kan dele informationer om jeres arbejde i klassen med forældrene over Aula.

 • Klassen kan invitere alle forældrene til et arrangement, hvor de kan blive præsenteret for jeres arbejde, og I kan høre, hvordan de vil bakke op om det.

 • Eller I kan prøve en bevægelsesaktivitet sammen med jeres forældre.