Tal pænt!

De samme ord kan få os til at grine, græde og blive sure. Vi opfatter nemlig ord og udtryk forskelligt.

Hent som PDF

Din dumme ko! Er det sjovt eller sårende at blive kaldt?

Ja det kommer helt an på, hvem du siger det til. Vi opfatter nemlig hver især ord og udtryk forskelligt.

Her skal I arbejde med sproget, og hvad der er god og dårlig stil at sige til hinanden i klassen.

Spørgsmål til debat

Se filmen: ”Tal pænt!”

 • Hvilke tanker sætter filmen i gang hos jer?

 • Hvilke konsekvenser kan grove ord have?

 • Hvordan ved man, om noget bliver sagt for sjov eller for at gøre en ked af det?

 • Er der forskel på, hvad man må sige til hvem og hvornår?

 • Hvordan bruger I emoticons/smileys og chatsprog, når I skriver?

Læs citatet og svar på de efterfølgende spørgsmål:

 • Har nogen af jer selv prøvet at blive kede af noget, som andre har sagt?

I filmen lytter læreren ikke til pigen:

 • Kan I give eksempler på, hvornår voksne ikke forstår børn?

 • Har I nogle gode råd til, hvad voksne skal gøre, når I taler med dem om et problem?

 • Kan voksne være med til at mobbe børn? Hvordan?

Kreativ opgave – Film

I bliver inddelt i grupper, hvor I sammen skal lave en historie om en situation, hvor voksne ikke forstår børn.

Historien skal laves enten som en tegneserie eller som en tegnefilm. Den kan laves på helt almindeligt papir, eller I kan bruge Stopmotion-teknik.

Vejledning til Stopmotion-teknik:

 • I grupperne bliver I enige om en historie, I vil fortælle.

 • I skal beslutte, om I vil tegne med kridt, med farveblyanter, med tusch, med maling eller noget helt femte.

 • Lav en ramme, som tegnefilmen foregår indenfor, så det er overskueligt, hvilket område I kan udfolde jer på.

 • Sæt kamera eller tablet på et stativ eller sæt den fast på en stige eller lignende med gaffatape. Så sikrer I, at alle billeder bliver taget fra samme position.

 • Tag først fem billeder af den tomme ramme.

 • Tegn en lille smule ad gangen, hvorefter I alle går ud af kameraets synsvinkel, og en tager et billede. Hvis I ønsker en lidt længere og langsommere film, kan I tage to billeder af gangen.

 • Gentag processen indtil tegnefilmen er færdig.

 • Tag 5-10 billeder lige efter hinanden som afslutning, så filmen ikke stopper for hurtigt. Afslutningen kan også være, at I skriver jeres navne – et bogstav af gangen, eller at I visker det hele ud igen.

I kan også vælge at lave en tegneserie på jeres tablet eller smartphone. Brug fx Stop Motion Studio, hvis I har adgang til SkoleTube.

Billedkort – Sprogbrug

Det er spisepause. Sigurd og Elias driller Line med hendes makrelmad. De siger, den stinker og kalder hende Line-lugtefjæs. Hvad kan du gøre?

Hjælpespørgsmål:

 • Hvad sker der i situationen?

 • Hvad er der mon sket før?

 • Har du selv deltaget i noget lignende?

 • Hvordan kan situationen udvikle sig?

Rollespil

I grupper på to til fire skal I lave små teaterstykker om emnet sprog. I kan tage udgangspunkt i noterne fra film-spørgsmålene, i tegnefilmene eller i situationen fra billedkortet.

Gruppen skal vælge ét ord, som skal være det gennemgående og eneste brugte ord i deres rollespil. Det kan fx være ”nå”, ”åh”, ”aha” eller et andet lille ord.

I kan lave små rollespil, hvor I selv spiller stykket. Eller I kan lave det som et dukketeater, hvor I bruger nogle hånddukker eller laver jeres egne.

Hvis I har adgang til iPad eller iPhone kan teaterstykkerne også laves som Puppet Pals.

Aktivitet - “Du er nice!”

Du kan starte med at lave en brainstorm enkeltvis.

Du skal nedskrive nogle positive sætninger, som du kan finde på at sige til andre mennesker i alle aldre.

Andre mennesker kan være jævnaldrende, mindre søskende, forældre, andre voksne, dine bedsteforældre osv.

Du skal skrive så mange positive sætninger, som du kan komme i tanke om.

Klassens Nicelines

Ud fra den viden I har fået gennem arbejdet med emnet "sprog" og filmen ”Tal pænt!”, skal I nu diskutere nogle spørgsmål i klassen. Målet er, at I i fællesskab laver nogle aftaler, som gælder i jeres klasse.

Aftalerne er jeres og det er jeres ord og tanker, der skal skrives ned, for det er jer, der skal bruge dem efterfølgende.

Spørgsmål:

 • Hvordan ønsker vi at tale med og om hinanden her i klassen?

 • Hvordan kan vi sikre, at humor bruges for sjov og ikke for at nedgøre andre?

Når I besvarer spørgsmålene, skal I tænke over:

 • Hvad kræver det af jer enkeltvis?

 • Hvad kræver det af fællesskabet i hele klassen?

 • Hvad kræver det af jeres lærere?

 • Hvad kræver det af jeres forældre?

Husk at tage noter.

Når I har lavet jeres aftaler, har I måske lyst til at synliggøre dem i klasseværelset.

 • Det kan være på et stykke karton, et A4-ark, et lærred. Der kan indgå foto eller tegninger.

 • Eller I kan lave et slogan, en remse eller et digt for at huske jeres aftaler.

Forældreinddragelse

Jeres forældre spiller en vigtig rolle, for at I kan få et godt fællesskab i klassen. Så det er en god idé at fortælle dem om jeres arbejde med emnet.

Tænk over, hvordan du gerne vil inddrage dine forældre.

 • Måske har du nogle spørgsmål til dem, som I kan tale om over aftensmaden.

 • I kan dele informationer om jeres arbejde i klassen med forældrene over Aula.

 • Klassen kan invitere alle forældrene til et arrangement, hvor de kan blive præsenteret for jeres arbejde, og I kan høre, hvordan de vil bakke op om det.

 • Eller I kan prøve en bevægelsesaktivitet sammen med jeres forældre.