Velfærdssamfundet

Velfærdstilbud

• Hvor kommer pengene til vores velfærdssamfund fra?

I klippet besøger Sami et plejehjem, hvor han synger sange med de ældre. I Syrien, hvor Sami kommer fra, er det den nærmeste familie, der sørger for at passe på de ældre.

I mange andre lande er der også tradition for, at det er den nærmeste familie, der tager sig af de ældre.

• Hvad synes I om, at vi nogle ældre i Danmark kommer på plejehjem?

Læs denne artikel på DR.dk om ældre, der bor sammen med deres voksne børn.

• Hvad ville I synes om at bo sammen med dine bedsteforældre?

Gratis behandling

I klippet tager Zahra med 13-årige Mie med på hospitalet. Mie får gratis behandling for sin lungesygdom og kommer til gratis kontrol hver måned.

• Hvad ville det betyde, hvis der ikke var gratis behandling for alle i Danmark?

Høj eller lav skat

I den danske velfærdsstat er der nogle mennesker, som arbejder mere, får mere i løn og betaler mere i skat end andre.

Samtidig er der nogle, der ikke kan arbejde på grund af sygdom eller andre ting, og som derfor får hjælp fra staten for at kunne leve et ordentligt liv.

SE de to klip i klipsamlingen om betaling af skat i Danmark.

Øvelse: Værdilinjen

Din lærer kommer nu med nogle forskellige udsagn, som du skal tage stilling til. Du viser, hvad du mener ved at stille dig på den ene eller den anden side af værdilinjen.

Husk, at du skal argumentere for dit valg.