Matematisk ordbog
Arbejdstegning
Arkitektur
Brøk
Cirkel
Decimal
Design
Gennemsnit
Ligebenet trekant
Middeltal
Målestok
Negative tal
Parallelle linjer
Parallelogram
Perspektivtegning
Positive tal
Procent
Rektangel
Retvinklet trekant
Rumfang
Skitse
Symmetri
Symmetriakse
Vinkel
X-aksen
Y-aksen


ARBEJDSTEGNING
En arbejdstegning er et udkast til, hvordan den endelige tegning eller model kan komme til at se ud.

Til toppen


ARKITEKTUR
Arkitektur er viden om bygningskonstruktion. En arkitekt designer for eksempel bygninger, møbler eller byer.

Til toppen


BRØK
En brøk fortæller om et tal ved hjælp af division. En brøk er delt af en brøkstreg med tælleren øverst og nævneren nederst.

Eksempel:
3
8

Til toppen


CIRKEL
En cirkel er en rund, geometrisk figur. Afstanden fra cirklens centrum til cirklens omkreds kaldes radius.

Eksempel:
    

Til toppen


DECIMAL
Decimaler er de tal, der kommer efter kommaet i et tal.

Eksempel:
3,75

Til toppen


DESIGN
Design kaldes også formgivning. Design er faget, hvor man arbejder med tings udseende. Det kan for eksempel være tøj, bygninger eller møbler.

Til toppen


GENNEMSNIT
Gennemsnittet er middelværdien af en række tal. Man regner gennemsnittet af alle tallene ud ved at lægge en talrække sammen og dividere med antallet af tal.

Eksempel:
4+9+8 = 21
Og 21 divideret med 3 = 7
Gennemsnittet af 4+9+8 = 7

Til toppen


LIGEBENET TREKANT
To af de tre sider i en ligebenet trekant er lige lange. Samtidig er to af de tre vinkler lige store.

Eksempel:


Til toppen


MIDDELTAL
Middeltallet er det midterste tal i en talrække.

Eksempel:
I talrækken 4+9+8 er middeltallet for eksempel 8. Gennemsnittet af de samme tre tal er 7, og altså et andet tal end middeltallet.

Til toppen


MÅLESTOK
Målestoksforhold fortæller om størrelsen på en tegning i forhold til virkeligheden. Fx. betyder målestok 1:10, at en centimeter på tegningen svarer til 10 centimeter i virkeligheden.

Til toppen


NEGATIVE TAL
Tal, der er mindre end 0.

Til toppen


PARALLELLE LINJER
To eller flere linjer, der løber parallelt og aldrig rører hinanden.

Eksempel:
AB er parallel
   

Til toppen


PARALLELOGRAM
En geometrisk figur, hvor siderne er parallelle to og to.

Eksempel:
   

Til toppen


PERSPEKTIVTEGNING
En perspektivtegning viser en geometrisk figur, der bevæger sig ud i horisonten hen mod forsvindingspunktet.

Eksempel:


Til toppen


POSITIVE TAL
Tal, der er større end 0.

Til toppen


PROCENT
Procent betyder "pr. hundrede" - altså hundrededele. 25% er altså det samme som 25/100 og 25 hundrededele. Procentregning er regning med hundrededele.

Til toppen


REKTANGEL
Rektangel er en firkant, hvor de modstående sider er lige lange, og hvor alle fire vinkler er 90°.

Eksempel:


Til toppen


RETVINKLET TREKANT
En trekant, hvor et af de tre hjørner danner en ret vinkel på 90°.

Eksempel:


Til toppen


RUMFANG
Beregning af størrelsen af et rum. Fx. en kasse, en kugle, en pyramide eller en kegle.

Til toppen


SKITSER
En kladde for, hvordan den endelige tegning eller figur kan komme til at se ud.

Til toppen


SYMMETRI
En symmetrisk figur er spejlet i sig selv. Fx. en blomst eller menneskekroppen.Til toppen


SYMMETRIAKSE
Symmetriaksen er den linie, der kan tegnes gennem en figur, f.eks. et hus eller blomst, så begge halvdele er ens.

Eksempel:


Til toppen


VINKEL
En vinkel er en geometrisk figur, der består af to linjer, der udgår fra det samme punkt. Hældningen mellem de to linjer måles i grader fra 0° til 360°.

Eksempel:


Til toppen


X-AKSEN
x-aksen er den vandrette akse i et koordinatsystem.

Til toppen


Y-AKSEN
y-aksen er den lodrette akse i et koordinatsystem.

Eksempel:


Til toppen