Gør jer klar til at lege med naturvejlederen Mai.

I skal gætte et krible krable-dyr, og så skal I bevæge jer som det – så op og stå, nu skal vi lege!

Sæt videoen på, og lav god plads på stuen til, at I kan bevæge jer som Mai og børnene.

Samtalespørgsmål:

  • Hvad tror I, at myren skal bruge den grønne larve til?

  • Hvorfor tror I, at myren skal forsvare myretuen mod edderkoppen?

  • Hvordan tror I, at myrerne angriber edderkoppen?

LEG: Verdens hurtigste myretue

Myrerne er verdensmestre i samarbejde. De kan bo op til 60.000 myrer i en myretue, og de hjælper alle sammen hinanden på den ene eller anden måde med at lave en stor flot myretue.

Nu skal I se, hvor stor en myretue I kan lave.

Find legen HER

Inden I går i gang med legen, kan I snakke om billederne af myren og myretuen og tale om, hvad børnene ved om dyret og dets levested.