Kan I mærke det? Det kribler og krabler i hele kroppen, og nu skal I ud at bevæge jer som dyrene på legepladsen.

I temaet ’Krible Krable Kroppen’ skal I sammen med børnene bevæge jer som fem forskellige krible krable-dyr med naturvejlederen Mai Haugård Westhoff.

I fem bevægelsesvideoer skal I kravle, hoppe, trille og lære om, hvor dyrene bor, hvordan dyrene jager, og hvordan de beskytter sig selv.

Når I er færdige med bevægelsesvideoerne, kan I lege sjove lege på legepladsen eller undersøge legepladsens krible krable-dyr. Læs meget mere her:

Forældrebrev

Fortæl forældrene, at I arbejder med Krible Krable Kroppen i børnehaven med et forældrebrev. I forældrebrevet kan de også få inspiration til, hvordan de kan forsætte legen hjemme.

Find forældrebrevet HER.

KOLOFON:

Tilrettelægger: Cecilie Skøtt

Naturvejleder og vært: Mai Haugård Westhoff

Grafik: Yana Yun Lin

Redaktør: Vibeke Mikkelsen

Redaktionsleder: Trine Charlotte Hjorth Jensen

’Krible Krable Kroppen’ er udarbejdet i samarbejde med Naturvejledernes mikroforskerprojekt Krible Krable.

Tak til fysioterapeut og naturvejleder Helle Fuglsang for sparring omkring lege og motorik.

Og en stor tak til alle børnene og personalet i Børnehuset Vævergården i Gladsaxe for at lege med.